20 ožujak 2006

Hrvatska bez liječnika

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje objavio je danas natječaj za sklapanje ugovora - popunu Osnovne mreže zdravstvene djelatnosti na primarnoj razini.
Malo sam zbrojio - trenutno im nedostaje 185 timova Opće medicine, 85 pedijatara i 67 ginekologa. Ukupno 357!!! Dva puta mjesečno će iznositi koliko je mjesta ostalo nepopunjeno, i tako dok ne popune.

Da liječnika uistinu nedostaje, vidi se po tome da velik broj umirovljenih liječnika danas već popunjava zamjene, odnosi ugovori se sve više potpisuju na razne načine.

Ovaj fond specijalizaciju uvjetuje 10 (deset) godišnjim ugovorima, te je nakon godina slabijeg stručnog usavršavanja, velik broj liječnika opće medicine u režimu specijalizacije ili ugovora nakon toga.
Hrvatskoj nedostaje liječnika, i to svake godine sve više.
O tom trendu pisala je pred par godina i liječnička komora u liječničkim novinama.
U aktuelnom broju nalazi se članak prof. dr sc Andrija Hebrang, koji iznosi:
U Hrvatskoj 99 usluga i 90 lijekova plaća državno osiguranje a samo jedan posto čini doplata osiguranika na ukupnu cijenu. U EU 80 postao usluga i 50 posto lijekova plaća državno osiguranje dok je doplata osiguranika na ukupnu cijenu 20 posto. Za razliku od EU, gdje je od doplate oslobođeno samo 10 posto stanovnika, u Hrvatskoj ih je oslobođeno čak 60 posto. Decentralizacija sustava jednaka je nuli a u EU se ona kreće između 30 i 60 posto. Dobrovoljno osiguranje u Hrvatskoj nije tržišno, za razliku od EU, te državni proračun pokriva usluge za sve a ne samo za socijalno ugrožene kako je to u Uniji.
Protiv reforme se potpisuju sindikalne peticije.
A naša stvarnost?
U Hrvatskoj su veći problem financije nego organizacija, na što upućuje i zaključak SZO-a iz 2004. SZO je tada u Kopenhagenu za Hrvatsku izjavila: «Temeljeno na mortalitetnim indikatorima, stanje zdravlja u Hrvatskoj je bolje nego bi se moglo očekivati prema datoj ekonomskoj situaciji, kao i u usporedbi s nekoliko sličnih zemalja. Stvarno, prema nekoliko zdravstvenih indikatora, Hrvatska se približava više prosjeku EU nego određenom broju referentnih zemalja.”
Što reći? U svijetu gdje se danas otimaju za kvalificirane liječnike, i gdje velik broj zemalja sa deficitom ima razrađena pravila o "etičnom vrbovanju" specijalista, potražnja je veća od ponude. Tržište rada za liječnike je danas pitanje trenutka - a kako biti osigurana socijalna država, ponovno bih citirao Hebranga:
Potrebna je čvrsta šaka – ministar i direktor HZZO-a – koji će ove promjene provesti, zaključuje Hebrang, i koji će zbog toga biti crnim ovcama u medijima.

17 ožujak 2006

Hrvatski Radio, 16.3.2006

Izbor iz programa Hrvatskog radija za četvrtak, 16. ožujka 2006.
Trećina djece, koja koriste internet, izložena su pornografiji. Uz brojne prednosti, internet predstavlja i rizike za djecu i tinejdžere, posebice ako se koristi bez nadzora. Vrijeđanje i psovanje na internet-dnevnicima, slike golih djevojaka, seksualne ponude neznanaca, dio su mračne strane internet svijeta. O tome kako zaštititi djecu i tinejdžere od štetnih sadržaja koje im pruža internet govorimo U MREŽI PRVOGA od 7.30.

Izvor: hrvatski radio
Za ovu emisiju dao sam kratku izjavu , a o tome sam više pisao ovdje.
Mojblog.com je o taj komentar citirao i na naslovnici.

11 ožujak 2006

3000+

Analizirajući jučerašnji log file pristupa na domenu, ustanovio sam da je oboren još jedan rekord - preko 3000 unique visitors u jednom danu!

Usput da najavim, uskoro će materjali koje ste do sada čitali, posebice novosti, biti dostupni na novom mjestu, u pravoj web 2.0
Tražim suradnike na novom projektu...

04 ožujak 2006

ABC Hepatitis

Udruga "ABC Hepatitis" otvorila je uz forum i svoj blog.
Na ovoj adresi možete naći zanimljivosti o životu s hepatitisom, iz prve ruke.