Up Back Next

REAGIRANJA

RAZUM BEZ SAVJESTI - VI. DIO

Vaš Iv Ivondes   

Gospodine Iv, sada vas molim u ime III. b razreda škole za medicinske sestre da nam objasnite ima li na ovom planetu osoba ili veća kršćanska zajednica (crkva) ili društvo čiji se članovi točno pridržavaju svih načela koje vi u tijeku predavanja iznosite? Na primjer: da ne piju alkoholna pića, kavu, ne koriste duhanske prerađevine, kao ni droge i da se pravilno hrane po načelima Biblije?!

Da, postoje pojedinci unutar kršćanskih vjerskih zajednica i raznim drugim udruženjima, poput katolika, pravoslavaca, muslimana, židova, baptista, pentakostalaca, evanđelista, anglikanaca, ateista...

Međutim, najviše ovisnika o alkoholu i pušenju duhanskih proizvoda ima među katolicima i pravoslavcima, a po najnovijoj statistici i među muslimanima i nabrojenim vjerskim zajednicama.

Međutim, postoji Kršćanska adventistička crkva čijih 30 000 000 vjernika s njihovom djecom čine skupinu koja kolektivno apstinira od gore opisanih ovisnosti i hrani se po biblijskim uputama.
Možda se pitate od kuda im ta sila kolektivne apstinencije od ovisnosti i krivog načina prehrane?

Odgovor ćete pronaći u njihovoj vjeri u Boga Oca i Svetog Duha i Sina koji se utjelovio u imenu Isusa Krista u krilu Blažene djevice Marije. 

Njihova vjera se također sastoji i u poštivanju svih 10 Božijih zapovjedi koje je Bog dao preko Mojsija na gori Sinaju Izraelskom narodu.

I. Ja sam Gospod Bog tvoj. Koji sam te izveo iz zemlje egipatske, iz kuće ropstva. Nemoj imati drugih bogova uz mene.

II. Ne pravi sebi lika ni obličja bilo čega što je gore na nebu, ili dolje na zemlji, ili u vodama pod zemljom. Ne klanjaj im se niti im služi, jer ja Gospod Bog tvoj, Bog sam ljubomoran. Pohodim grijehe otaca - onih koji me mrze - na djeci do trećeg i četvrtog koljena, a iskazujem milosrđe tisućama koji me ljube i vrše moje zapovijedi.

III. Ne uzimaj uzalud imena Gospoda, Boga svoga, jer Gospod ne oprašta onome koji uzalud izgovara ime Njegovo.

IV. Sjeti se da svetkuješ dan subotnji. Šest dana radi i obavljaj sav svoj posao. A sedmog je dana subota, posvećen Gospodu, Bogu tvojemu. Tada nikakva posla nemoj raditi: ni ti, ni tvoj sin, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoja, ni živina tvoja, ni došljak koji se nađe unutar tvojih vrata. Ta i Jahve je šest dana stvarao nebo, zemlju i more i sve što je u njima, a sedmog je dana počinuo. Stoga je Jahve blagoslovio i posvetio dan subotnji.

V.Poštuj oca svojega i majku svoju, da imadneš dug život na zemlji koju ti da Gospod, Bog tvoj.

VI.Ne ubij!

VII.Ne učini preljuba!

VIII.Ne ukradi!

IX.Ne svjedoči lažno na bližnjega svoga!

X.Ne poželi kuće bližnjega svoga! Ne poželi žene bližnjega svoga; ni sluge njegova, ni sluškinje njegove, ni vola njegova, ni magarca njegova,niti išta što je bližnjega tvoga!

Izlazak 20, 1-6. (2 Mojsijeva 20, 1-6)


O pristupu zdravstvenim, higijenskim i prehrambenim zakonima, koji su na poseban način opisani u Bibliji, a kojih se adventisti također pridržavaju, pisat ćemo u sljedećem nastavku kako bismo mogli biti sretniji i zadovoljniji.

 

Top
 
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org