Up Back Next

RAZUM BEZ SAVJESTI (VII. DIO)

Iv Ivondes
 
 
 

U Alkohološkom glasniku, godina VI., broj 7/8, 2000. pod naslovom "Razum bez savjesti" najavio sam da ću pisati o pristupu zdravstvenim, higijenskim i prehrambenim zakonima koji su na poseban način opisani u Bibliji, a kojih se adventisti također pridržavaju. 

Prvo pitanje: Zašto je Biblija prvi put u povijesti ovog planeta do današnjeg dana prevedena na 2213 jezika i dijalekata? Da bude pristupačna svim narodima koji žive na planetu Zemlji, za pouku iz svih aspekata (pogleda), kako fizičkog tako i spiritualnog (duhovnog) života. Prvo moramo imati spoznaju da je duhovni autor (začetnik) starozavjetnih knjiga kao i novozavjetnih evanđelja Isus Krist. S obzirom da je Biblija napisana na jedan božanski način, tj. alegorijski, parabolički, usporedni način. Zato je evanđelist Matej zapisao u 13. glavi 34 retku. Sve je to Isus govorio narodu u usporedbama i ništa nije rekao bez usporedaba, da se ispuni proročka riječ: "U usporedbama ću progovoriti: otkrit ću skriveno od postanka svijeta." Što?

Da bismo pravilno shvatili i prihvatili Bibliju moramo znati sljedeće: Sveto pismo opisuje prošlost, sadašnjost i budućnost. Sastavljena je od 66 knjiga. Pisala su je 44 pisca 1600 godina. Od 1500. godine prije Krista do 100. godine poslije Krista.

Što su to usporedbe: priča u kojoj se jedna pojava uspoređuje s drugom, naoko potpuno različitom.
Alegorija: prikazivanje pojma ili misli u obliku slike ili kipa.
Apokrifi: knjige dodane Bibliji odlukama čovjeka sumnjive vrijednosti (crkvenog sabora - sinoda).
Kanon: Biblijske knjige od Boga dane i posvećene preko proroka i učenika (apostola).

U prvom pokušaju obradit ćemo Petoknjižje Mojsijevo. tj. knjige Postanka, Izlaska, Levitski zakon. Brojevi i Ponovljeni zakon.

U knjizi Levitski zakon ili 3. knjiga Mojsijeva 10.8. - 11. "Jahve reče prosvećeniku Aronu: "kad ulazite u šator od sastanka nemojte piti vina niti silovita pića, ni ti ni tvoji sinovi s tobom. Tako ulazite u šator od sastanka nemojte piti vina niti slovita pića, ni ti ni tvoji sinovi s tobom. Tako nećete poginuti: (i za današnje kršćane) da možete lučiti posvećeno od običnog, čisto od nečistoga, da možete poginuti: (i za današnje kršćane) da možete lučiti posvećeno od običnog, čisto od nečistoga, da možete učiti Izraelce (pobjednike) i danas kršćane svim zakonima što ih je Jahve predao preko Mojsija".1. Moralni zakon (10 zapovijedi), 2. Higijenski zakon, 3. Zdravstveni zakon, 4. Prehrambeni zakon, 5. Građanski zakon, 6. Obredni zakon.

Danas ćemo obraditi higijenski zakon Izraelca (Židova) kojeg su se Židovi u gradovima Europe srednjeg vijeka pridržavali i zato ih nije zahvatila ni jedna pošast koja je harala gradovima Europe srednjeg vijeka poput kuge, kolere, velikih boginja...

Židovi su u svojim getima održavali higijenski zakon koji je Bog dao Mojsiju petnaest stoljeća prije Krista, a opisan je u knjizi Ponovljeni zakon 23.13.14. "Imaj izvan tabora mjesto (tj. WC) gdje ćeš ići napolje. Sa svojom opremom nosi i lopaticu: njome ćeš, kad ideš napolje, iskopati rupu i poslije zatrpati svoju nečist. "Kršćani Europe srednjeg vijeka nisu poznavali te zakone higijene, pa su svoje fiziološke izlučevine iz noćnih posuda bacali pred vrata svojih kuća, a posljedice su poznate. Epidemije kuge, kolere i velikih boginja srednjeg vijeka bile su proglašavane od neukog svećenstva Božjom kaznom, te se glavna "borba" protiv njih svodila na molitve (a ne na izgradnju WC-a). One, na žalost, nisu zaustavile epidemiju, već je pošast prestala zbog degeneracije i slabljenja uzročnika kuge, kolere i velikih boginja, pa ga je obrambeni sustav ljudskog organizma konačno mogao savladati. Kršćani europskih gradova Srednjeg vijeka u zajednici sa svojim svečeništvom smatrali su Židove koji su živjeli u getu da ih zaštićuju demonske sile od kuge, kolere i velikih boginja, a zapravo štitio ih je higijenski zakon koji su Židovi dobili od Boga preko Mojsija još 1500 godina prije Krista.

Neznanje i zabrana čitanja Biblije od strane crkve onog vremena je uzročnik tih pošasti u obliku pandemija. Međutim, mi danas poznajemo higijenske zakone kojih se pridržavamo i produljujemo si životni vijek. To smo si mi umislili. Međutim, situacija je još gora nego u Srednjem vijeku.

  1. Namjesto kuge razara nas - alkoholizam

  2. Namjesto kolere razara nas - pušenje duhana

  3. Namjesto velikih boginja razara nas - nezdrav način prehrane

Top
Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org