| home | ovisnosti | content || |Komentari


Pušenje

Alkohol

Droge

Psihičke smetnje

 Ostalo


Copyright © 2001 moravek.org. All rights reserved.  Ovisnosti.com je nezavisni projekt, nema potporu niti jedne vladine niti nevladine organizacije. Ukoliko ove stranice smatrate korisnim, donacije su dobrodošle.  
Stranica kreirana 8. lipnja  2001 Zadnja obnova:   

 

moravek.org
Home