| moravek.org | stop pušenju o programu  |


18. Razmaknite vrijeme između cigareta
Postupno povećavajte vrijeme između svake cigarete sve do točke u kojoj ste sposobni ostaviti pušenje na nekoliko sati ili na čitavo veče.


Previous | Questions | Next

moravek.org