| moravek.org | stop pušenju o programu  |


17. Naglo "odrezati" one cigarete koje je najlakše preskočiti
Pušački dnevnik vam pomaže da smanjite cigarete koje ste palili automatski, bez razmišljanja, te pušite samo one koje vam se čine stvarno nužnima.

Previous | Questions | Next

moravek.org