| moravek.org | stop pušenju o programu  |


16. Progresivna metoda
Progresivna metoda je najbolja za ljude koji puše više od 20 cigareta dnevno. Nakon smanjenja konzumacije na 15 cigareta dnevno, ovi ljudi bi trebali prestati pušiti odmah i potpuno, u jednom jedinom potezu, zato što je iluzija misliti da će biti sposobni nastaviti dugo tako prije nego što ponovno podignu svoju konzumaciju.

Previous | Questions | Next

moravek.org