| moravek.org | stop pušenju o programu  |


15. Prestati najedanput ili malo po malo
Možete prestati pušiti naglo i potpuno prekinuti s cigaretama ili možete smanjivati broj cigareta svaki dan. Većina bivših pušača prestala je najedanput. I mi preporučujemo tu metodu. Međutim, da biste bili učinkoviti, ta metoda zahtijeva odgovarajuću pripremu, kako smo to opisali. Ako vam više odgovara progresivna metoda, ovdje je iznesen način kako to učiniti.

Previous | Questions | Next

moravek.org