| moravek.org | stop pušenju o programu  |


19. Kupite samo jedan paketić cigareta
  • Izbjegavajte držanje rezervi i kupovanje "šteka" cigareta.

Previous | Questions | Next

moravek.org