| moravek.org | stop pušenju o programu  |


12. Potpuno se suzdržavajte od uzimanja cigarete nakon što prestanete pušiti
Veoma često uzimanje jedne cigarete vodi do povratka pušenju. Nakon prestanka VRLO JE VAŽNO izbjeći uzimanje čak i samo jednog jedinog dima cigarete.

Previous | Questions | Next

moravek.org