| moravek.org | stop pušenju o programu  |


13. Procijenite svoju razinu ovisnosti
Koliko cigareta pušite dnevno, u prosjeku? cigareta/dan Koliko minuta ujutro prođe prije no što zapalite prvu cigaretu? minute Jeste li već pokušavali prestati pušiti: da ne Da li ste osjećali simptome odvikavanja kad ste posljednji put pokušali prestati? (npr. nekontrolirani poriv da pušite, razdražljivost, depresiju, itd?)
  • Ako pušite više od 10 cigareta na dan, 
  •  ili ako pušite prije negoli je prošlo 60 minuta nakon što ste se probudili 
  • ili ako ste osjećali simptome odvikavanja posljednji put kada ste pokušali prestati,

tada strogo preporučujemo da koristite zamjenske nikotinske proizvode (flaster, žvakaće gume, sprej za nos, itd.) prije prvoga dana bez cigareta. Ti proizvodi smanjuju ili čak eliminiraju simptome odvikavanja. Oni umnažaju vaše šanse uspjeha 2 do 3 puta.

Ako ste koristili zamjensku nikotinsku terapiju tijekom prijašnjeg pokušaja prestanka, ali niste polučili uspjeh na taj način, tada možete koristiti novi lijek bupropion koji vam može pomoći da prestanete pušiti naredni put 

(op.ur : za sada nije dostupan u Hrvatskoj, a može se dobiti samo na med. recept).


Previous | Questions | Next

moravek.org