| moravek.org | stop pušenju o programu  |


11. Koristite povoljne prigode
Mnogi događaji mogu vas ponukati da mislite o svojoj pušačkoj navici: prehlade, bronhitis, trudnoća, rođenje djeteta, bolesti pušača oko vas itd. Možete iskoristiti te prigode da prestanete pušiti, ali nemojte predugo čekati: "magičan trenutak" kad prestajemo lako nestaje.

Previous | Questions | Next

moravek.org