| moravek.org | stop pušenju o programu  |


35. Mi vam možemo pomoći
Mi vam možemo dati individualne savjete da bismo vam pomogli da prestanete pušiti. 
Ako imate pristup Internetu posjetite sljedeće stranice: 

Telefon podrške (u Hrvatskoj): 01/ 4640300 

Savjetovalište: Magea Centar, 10000 Zagreb, Šubićeva 69


Previous | Questions | Next

moravek.org