| moravek.org | stop pušenju o programu  |


34. Pušački dnevnik
Ispunjavajte ga nekoliko dana prije svake cigarete. 
Pregledajte ga ponovno navečer i razmislite o tome.

Broj cigareta datum sat situacija raspoloženje* poriv** kako se oduprijeti napasti pušenja

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

 

 

Pregled dana (datum): _________________

 

Situacije u kojima je poriv za pušenjem bio najjači: ___________________________________________

 

Najdjelotvornije strategije da se oduprem u tim situacijama: ____________________________________

 

* Raspoloženje: neutralno, zabrinuto, stresno, ljutito, depresivno, zadovoljno, smireno, umorno, dosadno

** Intenzitet poriva za pušenjem: nema ga = 0 ; veoma slab = 1 ; promjenjiv = 2 ; jak = 3 ; ekstreman = 4


Previous | Questions | Next

moravek.org