| moravek.org | stop pušenju o programu  |


30. Odredite datum prestanka
Vrlo je važno odrediti datum prestanka pušenja i održati to "obećanje". Mnogi pušači čekaju "idealno vrijeme". Oni sami sebi govore "Prestat ću pušiti tijekom sljedećih praznika, kad nađem posao, nakon ispita" ili "sad imam suviše briga". Idealni trenutak nikad neće doći. Kad ste već odlučili da ćete prestati pušiti, što još uvijek čekate? Ili biste vi radije čekali da vas stegne fatalna pušačka bolest? Uzmite inicijativu i fiksirajte datum prestanka pušenja u sljedećih trideset dana.

Pripremite se za dan prestanka

Kada dan, kojeg ste odredili za prestanak pušenja, dođe bacite sve svoje cigarete i niti jednu nemojte sačuvati. Sakrite šibice, upaljače i pepeljare. Razgovarajte o svom pokušaju prestanka pušenja s ljudima kojima vjerujete. Zatražite svoju obitelj, prijatelje i kolege da vas podrže i da vas razumiju ako ste loše volje. Tražite pušače da poštuju vašu odluku.

Napravite ugovor sa sobom

Zašto ne potpisati ugovor sa samim sobom kao što je ovaj ovdje? To vam može pomoći da učvrstite svoju odluku.


Previous | Questions | Next

moravek.org