| moravek.org | stop pušenju o programu  |


29. Jednostavno, učinite to!
Kad ste se već pripremili, vrijeme je da to i učinite! Počnite donoseći čvrstu odluku da ćete prestati pušiti. Mnogi bivši pušači potvrđuju da je ta čvrsta odlučnost važna u uviđanju razlike između uspješnog i neuspješnih pokušaja da prestanu pušiti.

Previous | Questions | Next

moravek.org