| moravek.org | stop pušenju o programu  |


23. 1) SITUACIJE S VISOKIM RIZIKOM
Određene situacije djelomice pogoduju pušenju. Korisno je prepoznati takve situacije i pripremiti strategiju odupiranja porivu za pušenjem u svakoj od njih i to prije no što one nastupe. 

Pritom je dobro krenuti ispunjavajući upitnik koji slijedi:

Rizična situacija  Moja strategija odupiranja 
pušenju u toj situaciji
U prisustvu drugih pušača 
Poslije obroka ili kave 
U slučaju stresa ili depresije
U slučaju hitne potrebe za pušenjem
 Ostale situacije

Previous | Questions | Next

moravek.org