| moravek.org | stop pušenju o programu  |


22. Sreća voli spremne
Povećat ćete svoje šanse da uspijete ako se pripremite da prevladate teškoće u koje možete upasti nakon što prestanete pušiti. 

Mislite unaprijed o načinima da s time izađete na kraj:

  1.  o situacijama koje vam stvaraju poriv da pušite 
  2.  o slučajevima gdje, na nesreću, posežete za jednom ili nekolicinom cigareta 
  3.  o simptomima odvikavanja

Previous | Questions | Next

moravek.org