| moravek.org | stop pušenju o programu  |


2. Predgovor
Pušenje je najveći uzrok smrti koji se može izbjeći u suvremenom razvijenom svijetu. Stavovi o pušenju s vremenom su se promijenili. U društvu je porasla svijest o štetnosti pušenja, no cijeli proces nije išao lako. Pušenje cigareta je biološki proces ovisnosti, ne samo navika. Stoga je pušačima potrebno pružiti podršku kako bi prestali sa pušenjem.

Pred vama je tekst namijenjen pušačima koji su odlučili prestati pušiti. Ovo je tek jedan dio procesa u kojem se mijenja stil života. Istraživanja pokazuju da velik dio pušača prestane s pušenjem, no dio njih ponovno počne. Kako je to jednom rekao jedan pasionirani pušač: "Prestati pušiti? Ništa lakše. Ja sam to učinio tisuću puta!". Svako nastojanje za prestankom ili smanjivanjem pušenja je dobrodošlo, no za trajnije rezultate ponekad je potrebno uložiti dosta truda.

Koji je najbolji način za prestanak pušenja? Postoje razni načini, a najbolji je onaj, koji Vama pomogne. Ovaj tekst je početak. Ustrajte.

U Zagrebu, 2000. 

Vaš                                         
 Mr Sc Davor Moravek, dr.med.


Previous | Questions | Next

moravek.org