| moravek.org | stop pušenju o programu  |


1. U modi je zdravlje - Stop Pušenju!
 

- Pomoć za vas koji ste spremni prestati pušiti
Gotovo je. Prestajem s pušenjem

Urednik Hrvatskog izdanja: Mr. sc. Davor Moravek, dr.med.
Prijevod i lektura: Sandra Baksa
Kompjutorska priprema i design tiskovine: Dražen Pešut
Webmaster internet izdanja i obrada: Davor Moravek

Izdavač: Magea Centar
Za izdavača: Mr.sc. Dalia Bogić

Tisak: SENS

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta Magea centra "U modi je zdravlje - Stop pušenju" na osnovi materijala koje je kreirao Institut socijalne i preventivne medicine Univerziteta iz Ženeve s podrškom Švicarske lige za rak, Švicarskog nacionalnog znanstvenog zavoda .

Internet adresa izvornika: http://www.stop-tabac.ch/index.html

Zahvaljujemo Ministarstvu Zdravstva Republike Hrvatske na pomoći pri realizaciji projekta 

"U modi je zdravlje - Stop pušenju".Magea centar, 10000 Zagreb , Šubićeva 69
Telefon podrške (u Hrvatskoj) : 01/ 4640300

Internet:
http://www.magea.hr - savjetovalište

u suradnji sa http://www.ovisnosti.com
(informacije i dodatni materijali)


Questions | Next

moravek.org