Alkoholoski Glasnik
Up Back Next

AKTIVNOSTI HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Ivan Mojaš, tajnik Saveza

HRVATSKI SAVEZ KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA (HSKLA)
Vinogradska cesta 29, 10000 Zagreb

ZAPISNIK 5. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA (HSKLA)

Peta sjednica HSKLA održana je 18. 9. 2001. godine, s početkom u 14 sati, u prostorijama Dnevne bolnice Klinike za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice", Vinogradaka 29. Sjednici je nazočilo dvanaest članova: Ivan Dolenec, dr. med., mr. sc. Vesna Golik-Gruber, dr. med., prim.dr.sc. Željko Marinić, dr. med., Milica Pakasin, Lidija Paszko, Zlatko Topalović, Marija Turk-Kuči, dr. med., Sanja Planac, Miroslav Sandić, Tomo Wolf, Zvonimir Žagi. Sjednici je nazočio i prim. dr.sc. Darko Breitenfeld, dr. med. Opravdano otsutni: Ana Cegledi, Mladen Dianek, Zdenka Majkić, Ivo Matijašević, Maja Tončević, prof., Božidar Špikić i Rudolf Vodolšak.

Dnevni red

1. Osnivanje novih klubova liječenih alkoholičara i županijskih zajednica klubova
2. Izvješća o radu pojedinih odbora Saveza
3. Izvješće o stanju na pojedinim područjima
4. Dežurni telefon
5. Pravilnici o sportskim natjecanjima
6. Razno

Ad 1. Tomo Wolf , predstavnik iz Splita, izvijestio je o osnivanju Zajednice klubova liječenih alkoholičara Županije splitsko-dalmatinske, te o osnivanju kluba na otoku Braču, uz obvezu dostavljanja podataka za potrebe adresara klubova Hrvatske. Ivan Dolenec, dr. med. izvijestio je da u Međimurju klubovi djeluju u sklopu Saveza za zaštitu zdravlja, no usprkos tomu, dva su kluba, potaknuta od društvenih struktura, osnovala Zajednicu klubova liječenih alkoholičara, kako bi mogla lakše ostvariti novčanu potporu, iako na području županije već uspješno djeluje Savez za zaštitu duševnog zdravlja u koji su uključeni svi klubovi s područja županije, koji se sastaju, ovisno o problemima, svaka 2-3 mjeseca. Sanja Klanac iz Rijeke, izvijestila je o osnivanju Kluba "Dražica" i o podjeli jednoga na dva kluba, s obvezom dostave podataka za adresar. Nije joj poznato postoji li zajednica klubova na području Rijeke i Županije primorsko-goranske. 

U Slatini postoji Udruženje koje okuplja osam klubova liječenih alkoholičara, kojih se predstavnici i stručni djelatnici sastaju redovito jednom mjesečno. Za sada se ne planira osnivanje novih klubova, no nastojat će organizirati županijsku zajednicu klubova. Milica Pakasin iz Koprivnice smatra da je za rješavanje problema dovoljno da se članice Saveza sastaju 3-4 puta godišnje. 

Na njihovom području djeluje Savez za zaštitu duševnog zdravlja, a klubovi su članice Saveza. Zvonimir Žagi pita može li istovremeno biti organiziran Savez za zaštitu duševnog zdravlja i Županijska zajednica klubova, kao dvije udruge na istom području. Miroslav Sandić iz Vinkovaca ističe kako u njihovoj županiji djeluje samo jedan klub, te postavlja pitanje regionalne zajednice klubova. Prim. dr. sc. Željko Marinić, dr. med. predlaže da se mora priznati specifičnost kraja gdje se živi i promjene koje traže prilike na terenu. 

Predlaže da treba dati preporučiti svim zajednicama i savezima koji se ne sastaju, kako je to potrebno činiti, da bi se brže i učinkovitije rješavali zajednički problemi. Ivan Mojaš, tajnik Saveza, zadužuje se da klubovima dostavi popis klubova po županijama. 

Mr.sc.Vesna Golik-Gruber, dr. med. zaključuje, kako je važno da se u svim županijama osnuju Županijske zajednice klubova liječenih alkoholičara, bilo formalno kao registrirane udruge ili neformalno (bez posebne registracije) u okviru postojećih županijskih Saveza za zaštitu duševnog zdravlja, a kojih su klubovi sada članice, te da se predstavnici svih klubova liječenih alkoholičara županije redovito sastaju jednom u mjesecu, a najrjeđe svaka 2-3 mjeseca. Na taj će se način pojačati međusobna suradnja klubova i poboljšati koordinacija zajedničkih aktivnosti, vezanih uz prekomjerno pijenje, alkoholizam, liječenje i rehabilitaciju alkoholičara i njihovih obitelji, a olakšat će se i osnivanje novih klubova, kao i djelovanje samog Saveza.

Ad 2. Mr. sc. Vesna Golik-Gruber, dr. med. izvijestila je o planovima za konstituiranje Stručnog odbora Hrvatskog saveza, s prof. dr. sc. Vlatkom Thallerom na čelu, tijekom ove jeseni. Prim. dr. sc. Željko Marinić, dr. med. izvijestio je o radu informacijskog odbora kroz rad radijske emisije "Vi i Vaše zdravlje", u čijem je okviru i "radio klub". Mr. sc. Vesna Golik-Gruber, dr. med. izvijestila je o izdavačkoj djelatnosti, "Alohološkom glasniku", koja se provodi s dosta teškoća zbog povećanja cijena, te poziva da se poveća broj pretplatnika u klubovima liječenih alkoholičara. Neki su klubovi, na žalost, još uvijek pretplaćeni na samo jedan primjerak časopisa, iako bi bilo najbolje da je svaki član, odnosno svaka obitelj, pretplaćen na Alkohološki glasnik.

Ad 3. Izvješće je raspravljeno u točki 1. dnevnoga reda.

Ad 4. Dežurstvo na telefonu Hrvatskoga saveza uspostavljeno je svakodnevno u radne dane, od 9-12 sati. Podsjećamo da je broj 01/ 37 87 754. U prostoriji Hrvatskoga saveza, u Klinici za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice", dežurni stari, iskusni apstinenti i osobno će rado razmijeniti iskustva s posjetiteljima iz drugih klubova, kada se nađu u Zagrebu. Obavijest o dežurnom telefonu će se poslati u dnevne novine, a i na INFO BLIC VIP mrežu.

Ad 5. Za sportska natjecanja potrebno je izraditi Pravilnik, kao jedinstveni dokument po kojem bi se održavala natjecanja u organizaciji Hrvatskog saveza. Za županijska natjecanja pravilnik izrađuju županijske zajednice prema svojim posebnostima i željama. Natjecanja na razini Republike će biti samo u onim disciplinama koje odredi Pravilnik. Za izradu Pravilnika zadužuje se Ivan Mojaš.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! | Poveznice |
Copyright © 1997-2001
Webmaster&Design: Moravek


moravek.org