Alkoholoski Glasnik
Up Back Next

Iz programa prevencije alkoholom izazvanih poremećaja u poduzećima
Klub "Poštar"

KLUB LIJEČENIH ALKOHOLIČARA "POŠTAR"
Zagreb, Branimirova 4

Damir Vodopivec,
Klub"Poštar"

Alkoholom uzrokovani poremećaji, unatoč postojećim zabranama pijenja alkoholnih pića prije i u tijeku radnog vremena u tadašnjem Poduzeću PTT saobraćaja Zagreb, prepoznati su još 1975. godine, kada je i osnovan klub liječenih alkoholičara.
Od osnivanja do današnjih dana i nakon razdvajanja i osnivanja dioničkih društava HP–Hrvatske pošte i HT-Hrvatski telekom, slijedom društvenih promjena klub je kontinuirano radio i veliki broj liječenih alkoholičara i članova njihovih obitelji uspješno je svladao i prošlo terapijsko-rehabilitacijski postupak

Ukratko bih se osvrnuo na razdoblje od 1995. do prve polovice 2001.godine.

U postupku psiho-socijalne rehabilitacije sudjelovalo je uključeno sveukupno 112 članova, 80 članova liječenih alkoholičara i 32 člana obitelji (slika1).

Rad u klubu u navedenom razdoblju, što iz opravdanih razloga, ali i samovoljnim istupanjem napušta 47 članova i 16 članova obitelji (slika 2). Na žalost, 5 članova je preminulo. 

Danas u radu Kluba "Poštar" sudjeluje 30 članova liječenih alkoholičara i 16 članova obitelji, ali zbog posebnosti posla (rad u smjenama), svakotjednim sastancima nazoči dvadesetak članova. 

Dob članova kluba je u rasponu od 29. do 65. godine života, a najveći je broj članova u dobi od 45. do 59. godine života (slika 4).

Prihvaćanjem stručnih terapijskih metoda koje su se prateći nove spoznaje o alkoholizmu, mijenjale, na tematskim sastancima svakog četvrtka od 16,30 sati, uz nazočnost stručnog radnika, dipl. soc.radnika Marijana Kotarca, nastojimo što uspješnije očuvati apstinenciju članova, te je uručeno 54 priznanja za apstinenciju, što iznosi 67% uspješnosti u apstiniranju članova (slika 3).

Osim očuvanja apstinencije nastojimo dovesti do rasta i sazrijevanje članova i članova obitelji obrađujući pojedine teme iz alkoholizma i teme vezane uz svakodnevne životne odnose, s ciljem i svrhom poboljšanja kvalitete življenja i uspostave novog stila obiteljskog života.

Pojedini su članovi teško prihvatili odluku o doživotnoj apstinenciji i promjeni ponašanja, te smo imali i 3 recidiva koja su uspješno sanirana.

Klub liječenih alkoholičara "Poštar" aktivno djeluje i u izvanklupskim aktivnostima, redovito sudjeluje i nazoči sastancima Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba, sudjeluje se u preventivno edukacijskim akcijama "Trijezan tramvaj za Valentinovo" "Mandarina party", odaziva se pozivima i nazoči godišnjim i osnivačkim skupštinama drugih klubova u Zagrebu i šire, javnim tribinama i seminarima.

Krajem mjeseca lipnja organizirali smo u suradnji s klubovima "Centar" i "Medveščak" supervizijski sastanak, a suprevizor je bio prim. dr. sc. Željko Marinić, koji je u okviru sastanka održao predavanje o temi "Kako očuvati apstinenciju" Na sastanku je dogovoreno ponovno revitaliziranje koordinacije klubova s područja Centra, a u radu koordinacije sudjeluje i klub "Nada" iz Trnja.

Povremeno objavljujemo članke u Alkohološkom glasniku i u glasilima poduzeća HP i HT o svome radu, te smo uspostavili dobru suradnju s dvama najjačim sindikatima u poduzećima, koji podupiru naš napor i rad u suzbijanju alkoholom uzrokovanih poremećaja i ovisnosti.

Spoznaja da u Republici Hrvatskoj djeluje samo 5 klubova liječenih alkoholičara u poduzećima (u Zagrebu osim nas djeluju i dva kluba u javnom poduzeću ZET ( Klub "ZET" Ljubljanica i Podsused), potakla nas je na inicijativu da organiziramo i održimo sastanak.

Sastanak predstavnika klubova i stručnih radnika iz "Podravke" Koprivnica, "Petrokemije" Kutina, "ZET-"a održan je 22.svibnja 2001.godine i na kojem je dotaknuta problematika koja se javlja u radu klubova.

Svakako valja istaknuti i nazočnost Branke Bičanić, socijalne radnice iz Rafinerije nafte Sisak, sa željom da u okviru poduzeća osnuje klub. Prema današnjim saznanjima možemo očekivati poziv na osnivačku skupštinu kluba tijekom mjeseca listopada.

Zadovoljstvo druženjem i razmjena mišljenja rezultiralo je ponovnim okupljanjem na sastanku 26. rujna 2001.godine.

Izvještaj s tog sastanka slijedi u jednom od idućih brojeva Alkohološkog glasnika.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! | Poveznice |
Copyright © 1997-2001
Webmaster&Design: Moravek


moravek.org