Alkoholoski Glasnik
Up Back Next

TEME ZA RAD U KLUBU

Vaš ExPotus

Tema 5. ANTROPOLOŠKA SPIRITUALNOST

"Treba reći da je čovjek stvorenje biofizičke naravi u kojoj je uključena spiritualnost (duhovnost). Antropološka spiritualnost čini onu bitnu karakteristiku koja čovjeka čini različitim od svega života što ga okružuje... U borbi za temeljna ljudska prava, za solidarnost, za prijateljstvo, ljubav, uz nastojanje da se prihvate različitosti i suživot i učeći unapređivanje mira, klub liječenih alkoholičara čini sve kako bi zaštitio duhovne vrijednosti..." 1

  • Današnje svjetsko društvo nalazi se u dubokoj ekološkoj krizi koja se može spriječiti samo korjenitim promjenama kroz socijalnu i spiritualnu ekologiju. Govorimo li o tome i mi ponekad u našim klubovima?

  • Da li alkoholizam, uživanje psihoaktivnih sredstava, psihički problemi, agresivno ponašanje i sl. mogu biti promatrani kao psihološka emigracija pojedinca i obitelji iz vlastite zajednice, iz vlastitog svijeta?

  • Možemo li mi u klubovima liječenih alkoholičara našom antropološko-spiritualnom aktivnošću u višeobiteljskim zajednicama svojih klubova i mjesnih zajednica aktivno sudjelovati u kvalitetnijoj izmjeni postojećih odnosa?

Top

Tema 6. RECIDIV

"Problem koji je stalno prisutan u našem radu... Problem koji je vrući krumpir za svakog alkohologa s jedne strane i klijenata koji su prošli kroz terapijski program s druge strane... Naši klijenti nas ne žele čuti i oni uz naš strukturirani program imaju i svoj alternativni, strogo individualni program kojim nastoje pronaći kamen mudraca i vratiti se mogućnosti pijenja. Praktički polovica (48%) naših bolesnika već se liječila u nekoj od naših ustanova s tim da se velika većina njih i po nekoliko puta nalazila u recidivu. Podaci pokazuju da tijekom prve godine čak 65 posto (dvije trećine klijenata) odlazi iz kluba..." 2

Proanalizirajmo stanje našeg kluba tijekom godine dana: koliko nas trenutno ima, koliko je članova ukupno bilo, koliko novopridošlih a koliko otišlih?

Pokušajmo pobrojati "suhe" i "mokre" recidive, recidive pijenja i recidive alkoholizma. Ima li u njima razlike?

Mi, koji imamo iskustvo recidiva, pokušajmo sebi i prijateljima u klubu pošteno i iskreno obrazložiti uzrok.

Top

LITERATURA

  1. Hudolin V. Alkoholom izazvane patnje, Priručnik, Matica Hrvatska, Ogranak Slatina, 1996.

  2. Marinić Ž. Neka razmišljanja o recidivu. Alkohološki Glasnik, broj 65/66, Zagreb, 2000.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! | Poveznice |
Copyright © 1997-2001
Webmaster&Design: Moravek


moravek.org