Up Back Next

IZ KLUBA "JARANTRANS" SPLIT

Davor Grgat

U prostorijama Kluba liječenih alkoholičara "Jadrantransa" - Split,15. studenoga 2000. godine održana je 26. skupština toga Kluba, kojoj su uz članove bili nazočni brojni gosti i kompletno terapeutsko osoblje, baš kao i pri osnutku Kluba godine 1974. i to: dr. Stjepo Botteri dr. Miroslav Mrass, sestra Višnja Gabrić, te soc. radnica Božena Škaro, kao i predstavnik Upravnog odjela za socijalnu skrb grada Splita, savjetnica za bolesti ovisnosti prof. Andrea Russo.

Klub "Jadrantrans" osnovan je davne 1974. godine i slovio je kao najuzornija ustanova u prevenciji i liječenju alkoholičara u najvećoj prometnoj radnoj organizaciji s više od 1000 vozača, rekao je u svom referatu dr. Botteri i nastavio: "U samom početku uočen je izrazit problem pijenja i alkoholizma među vozačima ali i drugim profesijama. Posebno je alkoholizam vozača zabrinjavao i nametnuo potrebu ozbiljnijeg bavljenja ovom problematikom u pronalaženju načina što ranijeg otkrivanja alkoholizma i što ranije liječenje. Naš stručno-terapijski tim usko je surađivao sa Zdravstvenom stanicom i radnom organizacijom oko uključivanja alkoholičara u liječenje, koje se pretežno odvijalo uz rad, a kada to nije bilo moguće, klub je, uz zdravstvenu ustanovu, bio posrednik slanja takvih pacijenata na bolničko liječenje. Prioritet nam je bio da i obitelj bude uključena u liječenje. Dapače, može se govoriti i o ekološkom pristupu terapiji, jer su u postupak bili uključeni svi važni čimbenici unutar kolektiva. Bitno je da su vozači - alkoholičari nakon određenog liječenja vraćeni na posao, a da su u isto vrijeme nesreće u prometu i na radu bivale sve rjeđe".

Paralelno s obuhvaćanjem u postupak liječenja sve većeg broja radnika matičnog poduzeća i sponzora Kluba, u njega su pristizali alkoholičari iz najšire populacije. Tako je sastav članstva u potpunosti odgovarao sastavu društva u malom. Društvene promjene i Domovinski rat zatekli su Klub s više od 200 učlanjenih. Nakon 1987. godine do danas praćena su 134 liječena alkoholičara. Od toga je broja našoj analizi bilo dostupno 117 članova. U tom razdoblju 30-orica liječenih alkoholičara su umrla, 57 (42,5 %) uspješno apstinira, a 30-orica su u recidivu.

Rat i političko-društvene promjene donijele su nove momente, kako u cjelokupnom društvu tako i u klubovima liječenih alkoholičara. U pogledu liječenja broj alkoholičara je smanjen jer je izostao vrlo utjecajan čimbenik u poticanju i prisiljavanju na liječenje, a to je radna organizacija.

Od samog početka djelovanja našega Kluba nije prošao ni jedan četvrtak a da toga dana nije održan naš terapeutski sastanak, čak ni za vrijeme ratnih prilika. U više navrata gubili smo prostoriju za rad, ali smo uvijek našli izlaz. Ponosni smo na činjenicu, što smo uz Klub "Split-Centar" održali kontinuitet rada i nadalje ostali mjesto utočišta za brojne obitelji koje je zahvatio alkoholizam. Imamo kibernetski okvir gledanja na polazište u liječenju, što znači da svaki član, koji odluči promijeniti svoj život, mora uzeti kormilo života u svoje ruke i aktivno raditi na izmjeni vlastitog ponašanja, kao i svoje obitelji... " zaključio je dr. Stjepo Botteri.

Diskusija, koja je uslijedila bila je plodna i korisna, a u nju su se uključili i članovi Kluba i brojni gosti. Usvojeno je i nekoliko važnih zaključaka, među inima, da se uvede edukacija za one članove koji to ranije nisu obavili, kao i da se klub podijeli u dvije terapijske skupine.

Višegodišnjim apstinentima dodijeljene su diplome za uspješno odvikavanje od alkohola, pa je tom prgodom konstatirano da je ukupna apstinencija naših članova 300 godina. Za 15-godišnju apstinenciju diplome su dobili: Milan Bagarić, Mirko Milić, dok su 20-godišnje diplome dobili: Maćo Matulić, Jovo Puškar, Ante Restović i Ante Šošić. 

Za predsjednika, skupština je jednoglasno izabrala Eduarda Čotija.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org