Up Back Next

IZ KLUBOVA

IZVJEŠTAJ O RADU KLUBA "REMETINEC"

Alojz Baznik, 
tajnik Kluba

Klub "Remetinec" trenutačno broji 30 članova i to 11 obitelji i 19 samaca. 

Klub održava sastanke ponedjeljkom od 16 do 18 sati u prostorijama Centra za kulturu. Početak rada u 16 sati je najprikladniji, jer najveći broj članova dolazi izravno s posla, a nakon sastanka još su relativno "česti" autobusi. Klub karakterizira velika raspršenost članova, odnosno prosječna je udaljenost člana od kluba oko 7 km. To može, ali samo dijelom, biti i opravdanje za slabu posjećenost članova obitelji klubu. Klub evidentira prisutnost svakog člana odmah prilikom prvog dolaska u klub. 

To je i razlog naoko velikog osipanja članova (21) tijekom godine. Analizom novopridošlih članova, vidimo da ih je 6 napustilo bolničko liječenje, što je 26% novopridošlih i da su 4 prestala dolaziti odmah po završetku bolničkog liječenja, (tj. 17%), što je ukupno 43% novopridošlih članova, odnosno 48% ukupno otišlih članova. Članova koji su iz kluba otišli sa stažem 1-3 mjeseca, ima 5 ili 24% i sa stažom 3-6 mjeseci 2 ili 9% od ukupno otišlih članova.

Treba ovdje spomenuti da ćemo ove godine podijeliti jubilarne diplome i to za 1 godinu apstinencije tri diplome, za 3 godine dvije diplome, a posebno smo ponosni na četiri diplome za 5 godina apstinencije.

U klubu su tijekom godine 3 člana recidivirala, od toga broja dvojica više puta. Jedan je recidiv kompletno saniran, a dva člana nalaze se u bolnici.

Tijekom godine Ivan Ceković je završio temeljni tečaj "Nauk o obiteljskom životu", a Alojz Baznik je sudjelovao u naprednom tečaju.

Klub je tijekom godine, uz uobičajenu aktivnost, posebno prorađivao niz tema. Sve u suradnji sa stručnom djelatnicom mr. sc. dr. Vesnom Golik-Gruber, koja nazoči većini naših sastanaka.
Posebna je tema bila suradnja s mjesnom samoupravom. U vezi s tim uspjeli smo 21. veljače organizirati posjet vijećnika Gradske skupštine sastanku Kluba. Razgovor je bio obostrano koristan.

Tim više što on do tada nije znao za naše postojanje, a ni za obujam organizacije Kluba liječenih alkoholičara.

Klub je redovito sudjelovao u radu Udruge klubova grada i Koordinaciji klubova Novog Zagreba. Također je suosnivač Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske. 

Članovi kluba su, u organizaciji Udruge grada, nazočili osnivanju Kluba liječenih alkoholičara u Hrvatskoj Kostajnici.

Na inicijativu Kluba "Siget", zajedno s Klubom "Dugave", organizirali smo posjet Klubu Ogulin i izlet na Bjelolasicu.

Međuklupska suradnja Kluba "Rudeš" i "Poštar" ostvarena je izletom u Ogulin.

Redovita razmjena informacija i sastajanje koordinacije temelj je suradnje s klubovima Novog Zagreba. Zajedno s ostalim članovima koordinacije bili smo na sastanku Kluba "Travno", radi motivacije za rad u koordinaciji. Klub je organizirao Supervizijski sastanak klubovima Novog Zagreba.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org