Up Back Next

MLADI ZA MLADE 

MLADI U PROMICANJU ZDRAVLJA I SPRJEČAVANJU OVISNOSTI

Prof. Milan Čapalija
Zavod za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije

Opće je prihvaćeno gledište da je u suzbijanju ovisnosti djelotvorno i poželjno što više pažnje posvećivati prevenciji. To znači da se mnoge aktivnosti moraju usmjeriti prema mladima. Pri tome se nameću dva osnovna pitanja: koliko to činimo i na koji način? Važno je kontinuirano provoditi preventivni rad, ali i neprestano nastojati unaprjeđivati njegovu kvalitetu.

U Zavodu za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije velika važnost se pridaje preventivnom radu, koji se kontinuirano provodi kao zdravstveni odgoj, putem predavanja i drugih aktivnosti. Da bi se rad na prevenciji unaprijedio, uveden je program "Mladi za mlade". Time se željelo u prvi plan staviti mlade i potaknuti ih da oni u što većoj mjeri kreiraju i kasnije provode određene aktivnosti u promicanju zdravlja i prevenciji ovisnosti. 

Uspostavljena je suradnja Zavoda za javno zdravstvo i srednjih škola na području Koprivničko-križevačke županije. Dogovoreno je da nositelji programa u pojedinim školama budu zainteresirani učenici, okupljeni u edukativne skupine za prevenciju ovisnosti. Najprije je osnovana edukativna skupina u Srednjoj školi "Ivan Seljanec" u Križevcima. Nakon toga su u program uključene još tri škole: Srednja škola u Koprivnici, Srednja gospodarska škola u Križevcima, Gimnazija "Fran Galović" iz Koprivnice. Edukativne skupine u pojedinim školama broje od 20 do 30 učenika. Voditelji skupina u školama su njihovi pedagozi, psiholozi i profesori. 

Početak djelovanja skupine obično je vezan za preliminarnu edukaciju mladih edukatora. Ona se provodi putem seminara. U određivanju sadržaja seminara i načina rada sudjeluju sve zainteresirane strane. Stručnjaci iz Zavoda za javno zdravstvo u suradnji s školama naprave okvirni program u dogovoru s profesorima i stručnim suradnicima o kojem onda razgovaraju s učenicima. Nakon što se zajednički prihvati program seminara, odvija se njegova realizacija u opuštenoj i kreativnoj atmosferi. Tu nisu samo klasična predavanja, više je razgovora i iskustvenog učenja kroz radionice i igre. Cilj je da se učenici što bolje upoznaju, da osvijeste svoj odnos prema sredstvima ovisnosti i da upoznaju štetnost djelovanja cigareta, alkohola i droga na njihovo zdravlje i psihofizički razvoj. Radi se također na usvajanju socijalnih vještina koje pomažu mladima u jačanju samopouzdanja i sposobnosti odupiranju uzimanja sredstava ovisnosti.

Kad se skupina formira i osposobi na seminaru, započinje njezino samostalno djelovanje. Na svojim sastancima razgovaraju o programu i aktivnostima koje će skupina provoditi u svojoj školi i izvan nje. U svakoj školi edukativna skupina najprije uredi pano na kojem izvještava o problemima ovisnosti u toj školi i šire, te općenito o svom radu. 

Edukativne skupine su do sada provele niz aktivnosti: održavale su predavanja, sudjelovale u radio emisijama, organizirale tribine i priredbe, te provodile ankete i akcije u kojima su promicale zdravlje i upozoravale na opasnosti zlouporabe cigareta, alkohola i droge. Sve su se aktivnosti provodile pod geslom kojeg su učenici sami odabrali: "Živimo zdravo, živimo sretno". Najstarija skupina djeluje već nekoliko godina, a najmlađa tek nekoliko mjeseci. Ono što se može reći o dosadašnjem djelovanju skupina je sljedeće: postoji visoka motiviranost za rad i spremnost da članovi uče i rade na sebi, te dobra prihvaćenost od strane vršnjaka. Ukratko, već sada je primjetno da je rad skupina pozitivno vrednovan u njihovim školama i da su se one dobro afirmirale u sredinama gdje djeluju. Dugoročni efekti i utjecaj na promjenu stavova i eventualno ponašanja mladih vezanih za zloupotrebu sredstava ovisnosti tek će se vidjeti. Moglo bi se reći stvoreno je ozračje za promjene, jer su mladi edukatori poslali jasne i pravilne poruke u vezi ovisnosti.

Kako se rad edukativnih skupina širio, ukazala se potreba za organiziranjem susreta na nivou Županije. To je u okviru Mjeseca borbe protiv ovisnosti, 13. prosinca 2000. u Srednjoj školi u Koprivnici održan susret edukativnih skupina za prevenciju ovisnosti Koprivničko-križevačke županije. 

Cilj je bio međusobno se što bolje upoznati i razmijeniti iskustva o dosadašnjem radu, te provesti dodatnu edukaciju mladih edukatora. Radi toga je u okviru susreta organizirana tribina "Mladi i alkohol", na kojoj su svoj doprinos dale uvažene gošće i stručnjaci iz Zagreba - dr. Vesna Golik-Gruber i mr. Jasmina Dobravc-Poljak. Na tribini je promoviran novi edukativni film o problemima pijenja mladih.

Susret je omogućio mladima da nešto novo nauče, te je donio nove ideje i poticaj za dalji rad. 

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org