Up Back Next

UZ MJESEC BORBE PROTIV OVISNOSTI

POKRENUTI RAD KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA 
Alkoholizam - 20.000 ovisnih o alkoholu u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Mjesec borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti bio je izravni stvarni povod za pisanje o Zavodu za bolesti ovisnosti. O najnovijim aktivnostima Zavoda i problemima s kojima se susreću u radu razgovarali smo s Anitom Čudinom, ravnateljicom Zavoda za bolesti ovisnosti. 

Podsjećamo da je naša Županija prva u Hrvatskoj koja je još 10. siječnja 1995. na svojoj 9. sjednici donijela Program za borbu protiv bolesti ovisnosti u okviru kojeg je bilo predviđeno osnivanje Županijskog zavoda za bolesti ovisnosti. Godinu poslije Zavod je počeo s radom. 

Zavod za bolesti ovisnosti organizirao je dvodnevni seminar o "Prevenciji i terapiji ovisnika o alkoholu", te okrugli stol s temom "Kako pokrenuti aktivnosti za suzbijanje problema alkoholizma na području Splitsko-dalmatinske županije". 

Problem ovisnika o alkoholu u našoj Županiji zapravo je podcijenjen jer je njegovo pijenje i dio kulture određenog podneblja, a posljedice pijenja se očituju kasnije. 
- Posljedice pijenja alkohola javljaju se tek nakon 5 godina, pa je brojka od 20.000 alkoholičara u Županiji samo prvi val. 

U isto vrijeme su mogućnosti liječenja, posebno izvanbolničkog tretmana alkoholičara doista minimalne. Klubovi liječenih alkoholičara su se ugasili, niti se tko osim nekoliko terapeuta, bavi niti pokazuje volju baviti se problemom alkoholičara i njihovih obitelji, a nama je jasno da je alkoholizam prošireniji od zlouporabe droga. 

Top

UZROCI ALKOHOLIZMA I NJEGOVA PREVENCIJA

Uzroci prekomjernog pijenja u našoj Županiji mogu se tražiti u migraciji selo-grad, jer iz Zagore i sa otoka dolaze ljudi s određenim navikama i tradicijom pijenja alkohola. 

Imamo loše zakonske regulative o potrošnji alkohola, te nepostojanja gotovo nikakvih zabrana posebice za maloljetnika. Imamo podatke o mnogobrojnoj alkoholičarskoj populaciji ispod 21. godine života. 

Svrha organiziranja seminara bila je informiranje o novostima u borbi protiv alkoholizma te ponovno oživljavanje klubova liječenih alkoholičara na području Splitsko-dalmatinske županije. 

Na seminaru je istaknuto kako prosječno društveno pijenje alkohola postaje prekomjerno, što se najviše odnosi na pivski alkoholizam. Kod nas je u Hrvatskoj čak deset puta povećana društvena opasnost od alkoholizma zbog posljedica rata. Posebno je alarmantan podatak da mladi ljudi dolaze u dodir s alkoholom već u dobi od 12 godina. "Binged drinking" tj. masovno studentsko opijanje isto tako je vrlo prisutna i štetna pojava, kao i sve veći broj alkoholičarki. Na seminaru je ukazano i na problem sigurnosti u prometu jer je veliki broj prometnih nesreća izazvanih alkoholom. Jednako tako istaknuto je kako je kriminalno stanje i ponašanje čak u 80 posto slučajeva potaknuto pijenjem alkohola. Također je naglašena potreba oživljavanja klubova liječenih alkoholičara, ponajprije stoga što ih je prije Domovinskog rata u Splitu djelovalo 56, a danas samo dva. 

Drugog dana seminara održan je Okrugli stol na temu: Kako pokrenuti aktivnosti za suzbijanje problema alkoholizma na području Splitsko-dalmatinske županije. 

Predavači na seminaru su bili prim. dr. Darko Breintenfeld, šef Odjela za alkoholizam KB "Sestara Milosrdnica" i dr.Stjepo Botteri, dugogodišnji stručni djelatnik u klubu liječenih alkoholičara. 

Svi sudionici seminara su podržali prijedlog ravnateljice Zavoda za bolesti ovisnosti prema kojem bi primarna prevencija obuhvaćala sve aktivnosti od raznih sportskih do kulturnih manifestacije kao i djelovanje masovnih medija. 

Sekundarna prevencija koja podrazumijeva rano otkrivanje i liječenje alkoholizma provodila bi se kroz primarnu zdravstvenu zaštitu, a posebno većom aktivnošću Odjela psihijatrije Kliničke bolnice Split. 
Rehabilitacija liječenih alkoholičara u kojem bi djelovala po dva stručna terapeuta predstavljala bi tercijarnu prevenciju u programu suzbijanja alkoholizma. 

Prema planovima Zavoda, početkom iduće godine trebala bi početi s radom najmanje dva kluba liječenih alkoholičara i to na trogirskome i kaštelanskom području, a Zavod za bolesti ovisnosti zapravo ima namjeru biti pokretač oživljavanja mreže klubova alkoholičara kojih je nekad samo u Splitu bilo 50, a sada su ostala samo dva.

Top

OVISNOST O DROGAMA - VELIKA ULOGA OBITELJI

Dakako, ovisnost o drogama je i dalje primarna djelatnost Zavoda za bolesti ovisnosti. Trenutačno u kartoteci Zavoda ima 1691 karton, a posebno zabrinjavajuće je to što se na liječenje javljaju sve mlađi i mlađi ljudi. 

U sklopu prevencije borbe protiv zlouporabe droga djelatnici Zavoda za bolesti ovisnosti provode javne tribine za roditelje u svim gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske županije. Naziv tribina je PSIHOAKTIVNE TVARI I MLADI a naglasak je na ulogu obitelji u odgoju mladih. Javne tribine su održane u Jelsi, Hvaru, Imotskom, Makarskoj, Klisu, Prološcu i Trogiru. 

Primjerice na predavanju u Klisu istaknuto je kako droga kao planetarna pošast današnjice nije, na žalost mimoišla ni Hrvatsku ni našu Županiju, pa tako ni Klis u kojemu prema dostupnim podacima ima registriranih ovisnika. Nasuprot mišljenju većine koja misli da se taj velik problem tiče svakoga drugoga, praksa nas uvjerava da se golema većina mladih u vrlo ranoj životnoj dobi suočava s golemim iskušenjima. 

Tom prigodom naglašeno je kako osobitu pozornost roditelje mladi trebaju u pubertetu, jer samo psihološkim osloncem na obitelj mladi mogu proći siguran put preko adolescencije do zrelog čovjeka. 
Na dvosatnoj raspravi u Hvaru u prepunoj gradskoj lođi djelatnici Zavoda za bolesti ovisnosti dr. Inga Lukan, prof. Davorka Kovačić-Borković i dr. Igna Brajević-Gizdić su upoznali roditelje ponajprije sa znakovima koji upućuju ne konzumaciju droge, tako da ne prođe prosječno utvrđenih dvije i pol godine od uzimanja opijata do zamjedbe te činjenice od roditelja. 

Marijana Šundov

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org