Up Back Next

NAŠ JA

Phil Bosmans  

Uvijek iznova postavljam sebi pitanje: Zašto ljudi ne ustraju u ljubavi? Zašto je tako teško svakodnevno živjeti skupa? Vjerujem da mi sami sebe i suviše rado obmanjujemo. Zaklinjemo se da volimo druge, a zapravo volimo same sebe, svoje vlastito JA.

Od drugoga se traži previše. Drugi treba biti ljubazan…, treba me razumjeti…, ne smije biti loše volje…
Najmanje razočarenje - i moje je srce duboko povrijeđeno.

Premalo mislimo na to što dugujemo drugom, što mu možemo dati.,Ne reci prebrzo: "Ti me ne voliš", dokle god ti sam nisi dao sve što možeš dati.

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org