Up Back Next

MOJ PRVI POKUŠAJ ODVIKAVANJA OD PUŠENJA

Marko Marić   

Dana 5. 5. 2000. godine došao sam na liječenje alkoholizma u Dnevnu bolnicu u Kliniku za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu. Slušao sam kakve sve probleme i bolesti uzrokuju pijenje alkohola i pušenje. 

U međuvremenu organiziran je tečaj odvikavanja od pušenja. 

Odmah sam se prijavio na tečaj u nadi da ću u tome uspjeti, ali sam se prevario. Odluku sam donio sam, ponajprije radi samog sebe, svoga zdravlja, ali i novčanih izdataka. 

Za vrijeme tečaja koji je trajao pet dana saznao sam mnogo o štetnom djelovanju pušenja na ljudsko zdravlje, o bolestima koje mogu nastati, o tome koliko jedna cigareta sadrži otrovnih tvari što ih čovjek prilikom pušenja unosi u svoj organizam, kao što su nikotin, katran, ugljični monoksid i tri tisuće drugih otrovnih plinova. Mnoge bolesti nastaju kao posljedica pušenja, kao što su rak pluća, upale dišnih puteva, srčane bolesti, moždani udar, visoki tlak i mnoge druge bolesti. 

Ja sam sve to olako shvatio misleći da će to biti lako i jednostavno ostvariti, ali sam se u tome grdno prevario. 

Iako sam sam sebi govorio da se može prestati pušiti, kako mogu drugi da ne puše, mogu i ja. Uz alkohol i kavu sam mnogo pušio, više od tri kutije dnevno.

 Nakon prvog dana predavanja smanjio sam broj na oko 25 cigareta na dan. 

Drugoga dana sa 25 cigareta smanjio sam na 13 cigareta. Od 13 cigareta došao sam na 3 cigarete. 

Potom sam apstinirao duže od 24 sata. 

Onda sam zapao u mnoge poteškoće, javila se žudnja za cigaretama, nervoza, nemir, ljutnja, umor, jednostavno sam bio bez ikakva osjećaja. 

Uvijek mi je nešto nedostajalo, osjećao sam samo potrebu za cigaretama. 

Na takve izazove nisam mogao izdržati da ne uzmem ponovno cigaretu, jednostavno, nisam bio spreman da prestanem pušiti. 

Iako sam mislio i bio uvjeren da je to lako i jednostavno, bio sam siguran u sebe, ali to se nije obistinilo. 

Nakon toga, opet sam počeo pušiti, ali u manjim količinama. 

Odlučan sam da ću opet pokušati prestati pušiti. 

Prije te odluke moram se dobro pripremiti fizički, psihički i moralno. Kad je riječ o mom prvom neuspjehu, mislim da još nisam bio spreman na taj korak. 

Pokušat ću ponovo s više odlučnosti, volje i strpljenja i uvjeren sam da ću u tome uspjeti. 

Jednostavno, mislim da ću s većom željom i odlučnošću doći do toga cilja.

Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org