Up Back Next

KAD BIH MOGLA

Gordana Pleša,
Klub "Osvit"
 
 

 

Kad bih mogla
prošlost svoju da sahranim,
i bez crnog vela, pogleda izmučenoga
krenem putem novim,
tamo gdje su tvoje misli,
tvoje ruke...
Tamo gdje si ti.
Kad bih mogla da se ne vraćam
nikada više,
tamo gdje srce zaboli,
da noćima bez sna ne osjećam
ruke prošlosti
na svom licu, na sebi.
Kad bih mogla crne noći
nazvati bijelim danom,
tad i ja nikada ne bih više u
mislima bila s tobom.
Kad bi ptice samo jednom
ostale bez glasa,
i vode prestale da žubore, tad bih ja bila slobodan leptir
i ne bih mladost sahranila zbog tebe...
Kad bih mogla...

  

Top
 Copyright  1997, 2000   
 Webmaster&Design:
moravek.org
info@moravek.org