Up Back Next

RAD SAVJETOVALIŠTA ZA PROBLEME OVISNOSTI

Za Savjetovalište:
prof. Sanja Jelić, defektolog
 
 

Savjetovalište za probleme ovisnosti organizirano je u sklopu

Centra za prevenciju ovisnosti grada Zagreba, Park prijateljstva 1, Jarun, a namijenjeno je svim kategorijama građanstva.

Savjetovalište je započelo s radom 14. rujna 1998.godine. Cilj Savjetovališta je praktično, preventivno djelovanje na sve tri razine ( primarna, sekundarna i tercijarna prevencija), izravnim kontaktom s pojedincima, grupama ili institucijama koje pokazuju potrebu za takvim načinom rada.

U Savjetovalištu radi tim stručnjaka: psihijatar, psiholog, socijalni radnik, pravnik i defektolog. Usluge Savjetovališta su za korisnike besplatne, uz zajamčenu diskreciju i pravo na anonimnost. 

Korisnici mogu nazvati Savjetovalište telefonski 

tel: 3699-019 ili 3699-020

osobnim dolaskom (Jarun, Park prijateljstva 1/I, zgrada Crvenog križa) ili na

 e-mail: centar-za-prevenciju-ovisnosti@zg.tel.hr 

Najveći dio aktivnosti u Savjetovalištu odnosi se na tretman konzumenata različitih (ilegalnih) droga, koji još ne pokazuju kliničku sliku bolesti ovisnosti (eksperimentatori, povremeni konzumenti), uključujući i njihove roditelje ili druge bliske osobe.

Ako smatrate da imate problema sa drogama, ako netko Vama blizak ima takvih problema, ako mislite da Vam možemo pomoći, obratite nam se. 

Radno vrijeme Savjetovališta je svaki radni dan od 9 do 16 sati, srijedom do 19 sati, a može se doći bez uputnice i anonimno.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org