Up Back Next

SVEMIR U JEDNOJ KAPLJICI I PUTOKAZ KAO SPAS

Fra Jakov Bubalo  

Mudroslovnice, što ih je za ovu cvjetoliku rukovet izabrala i sabrala neumorna i samoprijekorna Nada Matović, doimlju se kao cvjetni vijenac izatkan od najljepših cvjetova iz gotovo svih domovinskih i izvandomovinskih vrtova. 

S obzirom na predmet kojim se gospođa Nada posebno bavi, u ovoj su dojmljivoj zbirci poglavito istaknute one mudroslovnice koje se odnose na prekomjerno uživanje alkoholnih pića, počevši od narodnih poslovica, preko snažnih misli velikih ljudi, do dubokoumne mudrosti sadržane u Bibliji. 

Ali ne samo to. Ova zbirka mudroslovnica prava je riznica najraznolikijih duhovnih dragulja, što ih je duh podario čovječanstvu kao svjetlokaz na putu kroz život.

Neki je umnik negdje napisao da je mudra misao svemir u jednoj kapljici. Pa kad je to tako, kakvo se tek svemirsko bogatstvo i prostranstvo nalazi u jednom grozdu ovih mudroslovnica!

Drugi dio ove knjige, koja nosi zajedničko ime "Iz svake bašče po jedan cvijet", naslovljen je duhovnom pobudnicom "Od stranputice do pravog puta". Taj drugi dio prava je riznica životne mudrosti i potresni slikopis svagdanje životne stvarnosti. I to stvarnosti u kojoj se ne očituje samo njezino mračno naličje nego i njezino vedro lice, kao smjernica prema obzorima sreće i radosti, mira i dobra.

Najkraće rečeno, pred nama je knjiga koja čitavim svojim sadržajem i slovom odvraća čovjeka od životnih propasti i usmjeruje ga k istinskom životu.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org