Up Back Next

SOCIOIGROKAZI

Fra Jakov Bubalo   

Dramske tvorbe, što ih je s izrazitim nadahnućem i umijećem napisala gospođa Nada Matović, osobno nazivljem "socioigrokazima", i to samo radi kratkoće i jednostavnosti njihova sadržaja. 

Inače, i po dalekosežnosti dijaloga i po slojevitosti zapleta, one bi se s jednakom utemeljenošću mogle nazvati i sociodramama. No naziv tu nije bitan, nego je bitan sadržaj. 

A sadržaj je isključivo vezan za nevolje koje uzrokuje prekomjerno uživanje alkoholnih pića ili pijanstvo kao i droge. Te nevolje ne pogađaju samo one koji prekomjerno piju, nego jednako tako i njihove obitelji i najširu društvenu zajednicu.

Gospođa Nada Matović ima mnogo iskustva s osobama koje su postale ovisne o alkoholnom piću. I to je svoje bogato iskustvo ona pretočila u dramske tvorbe. 

Ali nije to učinila kako bilo, nego kao prava pravcata književnica. Sadržaje koje je gospođa Matović u tim tvorbama obradila i dijalozi koje je sročila, doimlju se snažno i uvjerljivo. 

Nema tu ničega naivnoga ni jeftinoga, nego je to jedna sveobuhvatna životna stvarnost, izažeta iz živoga premda sumornoga života. No unatoč svoj svojoj trpkosti i sumornosti, ta stvarnost ipak nije promatrana samo s njezina mrka naličja nego i sa znatno vedrijeg lica. Tu nevoljnici nikada ne ostaju u beznađu, nego im se stalno nudi posve utemeljena nada.

Iznad ponora sviće zora. Nema dvojbe da će primjerena izvedba ovih pronicljivih igrokaza djelovati uvjerljivije i djelotvornije na sve one kojima je namijenjena, nego mnoga stručna i učena predavanja.

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org