Up Back Next

STRUČNI SKUP ''ALKOHOL I ZDRAVLJE''
Hotel Sheraton, 1.travnja 1999.

Mr. sc. prof. Jasmina Dobravc-Poljak
Klinika za dječje bolesti Zagreb
 
 

Skup je bio namijenjen zdravstvenim, prosvjetnim i drugim stručnjacima koji rade na području sprečavanja, suzbijanja i liječenja alkoholizma. Povod za organizaciju ovog skupa bio je dvojak: promovirati edukacioni priručnik " Alkohol - život je previše dragocjen da biste ga utopili " i obilježiti 35. obljetnicu Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti.

Uvodne riječi skupu uputili su ravnateljica Državnog zavoda za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži i predstavnici Ministarstva zdravstva, Ministarstva prosvjete i športa te Ministarstva unutarnjih poslova RH Svi su upozorili na važnost sagledavanja problema pijenja alkohola i potrebu informiranja cijelog pučanstva, posebice mladih ljudi.

U predstavljanju edukacijskog priručnika o alkoholu za adolescente sudjelovali su mr. sc. dr. Vlasta Hiršl-Hećej, rukovoditeljica Službe za reproduktivno zdravlje Klinike za dječje bolesti i mr. sc. dr. Jasmina Dobravc-Poljak, pedagoginja iz iste službe kao glavna urednica, te prim. dr.sc. Darko Breitenfeld, šef odjela za alkoholizam i mr.sc.dr. Vesna Golik-Gruber, psihijatar, oboje kao recenzenti priručnika iz Kliničke bolnice "Sestre Milosrdnice". Svi su istaknuli zadovoljstvo što su mogli pridonijeti nastanku priručnika i dali mnoge pohvale, posebice prim. dr. Darko Breitenfeld.

Prvi puta na jednom stručnom skupu sudjelovali su i učenici srednjih škola i to iz Prehrambeno tehnološke škole, Škole za cestovni promet i XI. gimnazije iz Zagreba. Na žalost, učenici iz XII. gimnazije nisu sudjelovali. 

Posebnost je u tome što učenici sudjeluju u tribinama o alkoholu, te su svojim radom pridonijeli i nastanku priručnika. Svojom mladošću, neposrednošću i vedrinom ukazali su na korisnost i zadovoljstvo u zdravstvenom prosvjećivanju svojih vršnjaka kao i odraslih. Smatraju da im znanja o alkoholu pomažu da i sami ne piju alkohol.

Drugi dio stručnog skupa započeo je prof.dr.sc. Vlatko Thaller svojim izlaganjem, a zatim su drugi stručnjaci iznosili sadržaje različitih aspekata pijenja alkohola i alkoholizma. Završno izlaganje imao je prim.dr.sc. Darko Breitenfeld s povijesnim pregledom razvojnog puta Klinike za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti. Svoj pridonos dali su i članovi kluba liječenih alkoholičara.

Veoma veliki odaziv uzvanika (oko 700) pokazuje da su ovakvi programi potrebni jer su svijest i saznanja o pijenju alkohola i njegovim posljedicama po čovjeka, zdravlje i društvo nedovoljni. 

Top
Copyright 1999, 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org