Up Back Next

KLINIČKE OSOBITOSTI BOLNIČKI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA STARIJE DOBI

Prof. dr. sc. Vlatko Thaller, doc. dr. sc. Danijel Buljan, dr. Srđan Marušić
Klinika za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice ''Sestre milosrdnice'', Zagreb
 
 

 

U razvijenom svijetu se neprestano pomiče granica životne dobi prema starijim dobnim skupinama. Prema popisu pučanstva u SAD je 1983. godine bilo više od 11% populacije starije od 65. godina. Procjenjuje se da će 2000 godine biti 12,2 posto, a 2025 godine broj ljudi starijih od 65 godina porast će na 17,2 posto cjelokupne populacije. Popisom pučanstva 1991. godine u Republici Hrvatskoj ustanovljeno je 13,1% stanovništva starijeg od 65 godina što našu zemlju svrstava u red (među) zapadnih zemalja s visokim postotkom starijeg pučanstva.

Pijenje i zlouporaba alkohola manje je učestalo u starijim nego u mlađim dobnim skupinama. Holcer (1984) je ustanovio štetnu uporabu alkohola u 10% muškaraca mlađih od 40 godina, a samo u 5% starijih od 60 godina i u 1% žena starije dobi. Omjer žena i muškaraca alkoholičara u starijoj dobi približava se i kreće se oko 1:1,3. Kao razlozi smanjene potrošnje alkohola u starijoj dobi navode se: pad individualne podnošljivosti alkohola, rana smrt, prije šezdesete godine, teških potrošača alkohola, nedovoljna obaviještenost o realnoj potrošnji alkohola ili pak kombinacija tih faktora. Manja potrošnja alkohola tumači se i mogućim unakrsnim, štetnim djelovanjem alkohola i drugih lijekova koje uzima jedna četvrtina populacije starije od 65 godina.

Među starijim osobama postoje dva tipa pijenja alkoholnih pića, koji se znatno razlikuju i mogu se podijeliti na one koji su ranije počeli zloupotrebljavati (prekomjerno piti) alkohol te nastavljaju s tim i u starosti i one koji sve do starosti nisu imali problema s pijenjem. Na prvu skupinu otpada dvije trećine alkoholičara u starijoj dobi. Manje od jedne trećine alkoholičara u starijoj dobnoj skupini su osobe koje u starosti počnu pretjerano piti uslijed raznih stresova koji se javljaju u toj životnoj dobi: smrt bliske osobe, odlazak u mirovinu, smanjeni prihodi, slabo zdravstveno stanje, zabačenost mjesta stanovanja, i drugi traumatski događaji kao što su ratna stradanja i sl.

Od nedavno se govori o mogućoj trećoj skupini alkoholičara starije životne dobi, koja se sastoji od osoba koje su u svom životu pile umjereno, s povremenim epizodama povećanog pijenja. Ova skupina povremenih konzumenata može kasnije, u starosti, pokazati sklonosti strahu, depresiji i osamljivanju sa čestim periodima teškog alkoholiziranja.

OSOBITOSTI I UZROCI ALKOHOLIZMA U STARIJOJ DOBI DOBIVENI ISTRAŽIVANJEM

Kako bi što bolje razumjeli taj problem i bili uspješniji u prevenciji i liječenju cilj nam je bio proučiti neke kliničke osobitosti i uzročne čimbenike alkoholizma u starijoj dobi. Da bismo postigli taj cilj obradili smo sve alkoholičare stare 60 i više godina, koji su stacionarno liječeni u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice" u Zagrebu tijekom 1995. godine, a kojih je ud ukupnog broja 720 alkoholičara bilo sedamdeset i dvoje - 49 muških i 23 ženskih. Dobiveni rezultati kompjuterski su obrađeni i prikazani na tablicama i slikama, od kojih ćemo u ovom prilogu prikazati samo poneke.

Istraživanjima je alkoholizam ustanovljen u 5% muškaraca starijih od 60 godina i u 1% žena starije dobi. Odnos žena naprama muškarcima je bio 1:2,14 , što ukazuje na izjednačavanje tog omjera i potiče na razmišljanje o uzrocima pijenja u starijoj dobi, vjerojatno većoj učestalosti simptomatskog alkoholizma nego u mlađoj dobi.

Gubitak bračnog partera smatra se ozbiljnim čimbenikom alkoholizma u starijoj dobi. Većina naših ispitanika su u braku, neoženjenih je 3%, a 20% su udovci ili udovice i 8% je rastavljanih.

Gotovo svi ispitanici su u mirovini, manje od pet godina u mirovini je samo 22% od umirovljenih ispitanika. Polovina ispitanika je kontinuirano i prekomjerno pila manje od deset godina dok su ostali pili duže vremena, uz dnevnu potrošnju više od 80 grama alkohola.

Kao mogući uzroci alkoholizma u jedne trećine alkoholičara starije dobne skupine koji u starosti počnu pretjerano piti i postanu ovisni navode se različiti stresogeni čimbenici. Čak u 67% naših ispitanika izraženo je nezadovoljstvo društvenim i materijalnim statusom, a zatim po učestalosti su prisutni ratni stres (20%), osobna bolest (17%), gubitak člana obitelji (12%) i u 6% slučajeva bolest člana obitelji. Utjecaj stresa na nastanak alkoholizma bio je prisutan u 71% ispitanika, dok 29% ispitanika negira utjecaj stresnih čimbenika na njihovo pijenje.

Alkoholičari su često bez uvida u svoju bolest ovisnosti, nekritični i nemotivirani za liječenje. U starijoj dobnoj skupini taj problem je (izrazit) naglašen tako da je 44 % naših ispitanika primljeno hitno u akutno opitom stanju, a daljih 12% u apstinencijskoj krizi.

Psihičke i somatske komplikacije uobičajeno prate alkoholizam. Alkoholičari u starijoj dobi su osjetljiviji na alkohol, tako i skloniji komplikacijama. U naših ispitanika je visoka učestalost demencije ( 80 % ), apstinencijskog sindroma ( 61%), agresivnog ponašanja (77%), depresije (22%), polineuropatije (25%) i ciroze jetre (33%). Nešto niža učestalost simptomatske epilepsije (11%), kirurških komplikacija (12%) i internističkih komplikacija (14%) je razumljiva obzirom da su ispitanici hospitalno tretirani na odjelu za alkoholizam.

Biokemijski poremećaji prate alkoholizam, te su više ili manje specifični i osjetljivi kao testovi alkoholizma. U naših ispitanika ustanovljene su povišene vrijednosti bilirubina, SGOT, SGPT i GGT u preko 30% slučajeva, a MCV u 79%.

Alkoholičari su često skloni recidivu bolesti. Ispitanici obuhvaćeni ovim radom prvi puta su liječeni u 46% slučajeva, do pet hospitalizacija imalo je 48% ispitanika, a svega 6% ispitanika je bilo više od pet puta hospitalno liječeno.

ZAKLJUČCI

Problemi pijenja u starijoj dobi se povećavaju proporcionalno s povećanjem relativnog broja pučanstva starije dobi. Stres je u starijim dobnim skupinama čest i ozbiljan čimbenik nastanka alkoholizma. U starijoj dobnoj skupini alkoholičara su češće i teže psihičke i somatske komplikacije, a biokemijski poremećaji su identični sa poremećajima uznapredovalog stadija alkoholizma mlađih alkoholičara. Potrebno je i u starijoj dobnoj skupini provesti prevenciju zlouporabe alkohola i alkoholizma i rano otkrivanje i liječenje ovisnosti o alkoholu.

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek