Up Back Next

Iz Klubova

PRIJEDLOZI LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZA SUZBIJANJE ALKOHOLIZMA

Pacijenti Dnevne bolnice "Sestre milosrdnice"
u suradnji sa soc. radnicom Blankom Dorociak
 
 

 

Prateći dnevni tisak i vijesti iz zemlje primijetili smo da naša omladina sve češće stradava zbog zloporabe alkoholnih pića. Zabrinutost za njih i za našu djecu navela nas je na razmišljanje o još učinkovitijem suzbijanju nego je to do sada bilo, pa smo u tom smislu razgovarali na našim terapijskim sastancima i pokušali dati svoj doprinos suzbijanju alkoholizma putem ovih nekoliko prijedloga.

Ne točiti alkoholna pića osobama mlađima od 21 godinu (jer smatramo da su sa 21 godinu starosti i reguliranom vojnom obvezom, dovoljno zreli i odgovorni da procijene štetnost i posljedice uporabe alkoholnih pića za svoj budući život).

Zahtijevati veću odgovornost roditelja u odgoju i edukaciji svoje djece, te običajna pijenja u svojoj obitelji svesti na najmanju moguću mjeru ili ih potpuno eliminirati iz svog načina života

Uvesti u škole što više okupacijskih aktivnosti (natjecanja u športu, šahu, informatici, znanju, hobijima, prirediti izložbe pojedinih sekcija - likovne, radne (kao i edukaciju iz područja ovisnosti, obraditi pojedine teme vezane za probleme ovisnosti).

Ograničiti radno vrijeme kafićima i disko klubovima do 24 sata za osobe mlađe od 21 godine.

Zabraniti točenje alkoholnih pića prije devet sati u jutro.

Povisiti cijenu alkoholnih pića i povećati porez proizvođačima kao i vlasnicima kafića koji toče alkoholna pića.

Dopustiti, odnosno promicati otvaranje kafića bezalkoholnih pića s nižim cijenama i manjim porezom proizvođačima i vlasnicima takvih kafića (ugostiteljskih objekata).

Putem tiska i ostalih sredstva priopćavanja djelovati na mlađe i odrasle osobe nudeći im alternativu u zamjenu za sredstva ovisnosti i nezdrav život.

Prometnoj policiji zakonom regulirati pravo oduzimanja vozačke iskaznice svakoj alkoholiziranoj osobi na tri mjeseca prvi puta, koja može biti vraćena nakon isteka navedenog roka i ponovnog mišljenja psihijatra.

Svaki liječeni alkoholičar svojim primjerom i iskustvom te stečenim znanjem treba pomoći osobi koja ima problema s prekomjernim pijenjem.

Obvezati škole da upoznaju roditelje, posebno one koji zanemaruju odgoj djece i mladeži, s problemom ovisnosti bilo koje vrste, da međusobno surađuju, kao i da se ta suradnja proširi na centre za socijalnu skrb i srodne ustanove.

Pacijenti Dnevne bolnice "Sestre milosrdnice" u suradnji sa soc. radnicom Blankom Dorociak

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek