Up Back Next

Primjedbe na Nacrt drugoga europskog plana za alkoholnu akciju 2000-2004 (Draft Second European Alcohol Action Plan 2000-2004)

Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld,
predsjednik Hrvatskog društva za alkoholizam i druge ovisnosti HLZ
 
 

 

1. Prehrambeni artikl ne može biti nijedno alkoholno piće, pa ni vino ni pivo.

2. Treba zabraniti reklamiranje bilo kakvih alkoholnih pića u što bližoj budućnosti.

3. Treba suzbiti indirektno reklamiranje alkoholnih pića putem sponzorstva alkoholne industrije.

4. Treba zabraniti svako dovođenje u vezu sponzora i njegovog proizvoda sa športskim elementom akcije, ili s uspjesima u športu.

5. Svako sponzoriranje, a zasad i reklamiranje alkoholnih pića, treba dati i informaciju o štetnosti alkohola, i to na vidljivu mjestu, kao i na etiketama alkoholnih proizvoda.

6. Sve zemlje trebaju uvesti one restrikcije prema alkoholnoj proizvodnji i prodaji koje su već planirane ili se provode kad je riječ o pušenju duhana, a u smislu prodaje, usluživanja i javnog pijenja alkoholnih pića mladima do 21 godine života. Do te dobne granice ili barem tri prve godine od dobivanja vozačke dozvole, treba biti dopuštena granica koncentracije alkohola u krvi od 0.1 promila.

7. Oporezivanje svih alkoholnih pića treba postupno povisiti na oko 50 posto, pogotovo piva, jer se proizvodnja i potrošnja piva najbrže povećava i ono postaje najtraženije piće u većini zemalja u kojima možemo govoriti o pivskom alkoholizmu kao posljedici.

8. Mjere turističkih inspekcija u lokalima gdje se toči alkohol, te alkoholne prometne kontrole, trebaju biti znatno češće i trebale bi godišnje izvješćivati u smislu broja kontrola i postotka nađenih prekršaja kod određenog pučanstva.

9. Treba uvesti godišnje sastanke nacionalnih eksperata iz područja alkoholne prevencije i predstavnika ministarstava radi unapređivanja alkoholnih preventivnih mjera.

10.Treba predložiti pojedinim grupama država, pojedinih regija raspone preporuka za njihove nacionalne programe da bi svoje programe lakše sačinili.

11.Treba ustanoviti za svaku državu referentne ustanove - grupacije, koje su zainteresirane ili djeluju na području alkoholne preventive.

12.Treba tražiti od nacionalnih institucija za javno zdravstvo da obvezatno podupiru sve netom spomenute institucije i grupacije na području alkoholne preventive u njihovu radu i da ih uključe u međunarodna zbivanja i sastanke i na odlučujuća mjesta gdje se raspravlja o toj problematici.

13.Treba zaključiti da su grupe samopomoći građana i za rehabilitaciju alkoholičara (anonimni alkoholičari, klubovi liječenih alkoholičara) važan čimbenik primarne prevencije, da što više sudjeluju u njoj, da se sustavno otvore prema društvu i da ih financijski podupiru.

14.Treba tražiti od medija da bolje promiču preventivne alkoholne aktivnosti, a ne povoljni utjecaj alkohola na zdravlje.

15.Treba prići odlučno i odgovorno postupcima proizvođačkog lobija, koji promiču alkoholnu potrošnju, napose promovirajući istraživanja s upitno prihvatljivim polaznim točkama (uzorak) i zaključcima o korisnosti pijenja alkohola u bilo kojoj dobi.

16.Treba upozoriti na problem višestruke ovisnosti, napose alkohola i pušenja - u preventivnom smislu.

17.Liberalizacija alkoholne registrative, u smislu rušenja švedskih standarda je štetna i posljedica je političkog utjecaja proizvođačkog lobija.

18.Treba upozoriti na potrebu mijenjanja stavova prema alkoholu (i pušenju duhana) u odraslih, u njihovim prijelomnim trenucima (stupanje u brak, vrijeme trudnoće, dojenja) pri čemu treba istaknuti ulogu medicinskih sestara i drugih zdravstvenih radnika - službi, te drugih stručnih i dragovoljnih službi.

19.Prigodom televizijskih medijskih prijenosa s javnih mjesta ne smije se prikazivati konzumiranje alkohola.

20.Na službenim sastancima, prigodom političkih manifestacija, te na radnim mjestima, u ustanovama i u ugostiteljskim objektima ne može se točiti - konzumirati alkohol, pogotovo u zakonodavnoj, izvršnoj i sudskoj vlasti i ustanovama.

21.Turističke zemlje i pojedina područja ne mogu biti izuzeti od provođenja protualkoholnih zakonskih mjera.

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek