Up Back Next

RIJEČ UREDNICE | 49

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber   

 

Štovani čitatelji!

Točno prije četiri godine počeo je izlaziti Alkohološki glasnik. U to je vrijeme nosio naziv Glasnik. Tiskan je, zahvaljujući ponajprije velikoj požrtvovnosti i entuzijazmu pokretača, na svega šest stranica. Uz istog urednika, uređivački odbor okupljao je: B. Frankića, V. Hitrec, Š. Matić, M. Matoleka, L. Paszko, F. Reicha Z. Topalovića i N. Vičić. Tehnički urednik bio je W. Drakšić. U stalnoj težnji za poboljšanjem Glasnika u nekoliko smo navrata mijenjali njegov vanjski izgled. Već u šestom broju izmijenili smo logotip. Čovjek zatvoren u boci nije bio dobar simbol, ni za liječene alkoholičare, ni za klubove liječenih alkoholičara. Zamijenjen je logotipom prihvaćenih ruku.

I tako, držeći se za ruke i prihvaćajući još mnoge druge ruke, nastavili smo dalje. I sve smo brojniji. Sada tiskamo 16 stranica svakoga broja, što je premalo i zbog toga se ne smijem ''raspisati''. Napomenut ću samo da je 23 broj izašao u novom, poznatom vam dizajnu i na 12 stranica. Sada, na četvrti rođendan, u broju 49, ponovno mijenjamo vanjski izgled, u želji da bude malo atraktivniji, a zahvaljujući gosp. Lončaru, koji će uređivati prvu stranicu. Zahvaljujem svim dosadašnjim suradnicima i čitateljima. Na dar čitateljima i ''za rođendan'' Alkohološkog glasnika, od Zajednice klubova liječenih alkoholičara dobili smo potporu za tiskanje četiri stranice više u ovom, jubilarnom broju. Srdačno vas pozdravljam u nadi da ćemo i dalje, usprkos novčanim poteškoćama, tiskati naše glasilo.

  

Top
 Copyright  1997-1999   
 Webmaster&Design:Davor Moravek