| home | ovisnostimarketing | print - ispis |


mr. sc. dr. med. Davor Moravek

Mehanizmi djelovanja "party droga", kratkoročne i dugoročne posljedice

Prezentacija na predavanju:

Naslov  Filename     Size
uvod 1,2 folija01.pdf  271,356
Stopa liječenih ovisnika u 2001 u Hrvatskoj  folija2.pdf  54,959
Komplikacije i smrtnost ovisnika 2001 godine   folija3.pdf  69,689
Farmakologija droga (atlas)  1-9
MDMA (Ecstasy) 1 folija6.pdf  65,610
MDMA (Ecstasy) 2,3 folija7.pdf  59,953
 

Edukacija - nedjelja, 13.10.2002. u 16 sati na Filozofskom fakultetu u Zagrebu za volontere "Špice"


Sažetak:

Na predavanju su iznesene osnovne informacije o problemu ovisnosti u Republici Hrvatskoj. 

Uvod  - opis droga, otkriće, načini uporabe

Stopa liječenih ovisnika, komplikacije i smrtnost - podaci prema izvješću Hrvatskog Zavoda za javno zdravstvo

Farmakologija droga - osnovni elementi farmakologije droga (ovaj dio prezentacije nije dosutpan u pdf. obliku)

MDMA - osnovni mehanizmi djelovanja "E", kratkoročne i dugoročne posljedice

Prezentacija je završila odgovorima na pitanja učesnika i diskusijom (u pripremi)

© Davor Moravek, 2002. Ovaj edukacijski materijal može se koristiti samo za osobne potrebe, za prezentaciju je potrebno zatražiti posebnu dozvolu


| home |