| moravek.org | stop pušenju o programu  |


7. Nekoliko strategija da biste sebe pripremili na prestanak pušenja
Znamo da nije lako prestati pušiti. Ali, također znamo da ste i vi sposobni ostaviti pušenje, baš kao i tisuće drugih bivših pušača. 
Većina bivših pušača nije bila uspješna u prestajanju s pušenjem od prve, već im je u prosjeku trebalo 4 pokušaja. Pokušavajte ponovno i ponovno, i vi ćete na kraju uspjeti. 
Kao i u drugim domenama, vježbom se usavršujete. Da biste uspjeli, potrebno je ispravno pripremiti svoj pokušaj prestanka. Ovdje su tehnike koje su bivši pušači upotrebljavali tijekom ovog koraka pripreme.

Previous | Questions | Next

moravek.org