| moravek.org | stop pušenju o programu  |


37. Zaštita od povratka pušenju

Poput milijuna Švicaraca i 8 milijuna Francuza, i Vi ste potpuno sposobni postati, a zatim i ostati bivši pušač! 

Mi u cijelosti podržavamo Vaše napore da prestanete pušiti!


Previous | Questions |

moravek.org