Alkoholoski Glasnik
Up Back Next

GODIŠNJA SKUPŠTINA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA DUBRAVA I SURADNOG ODBORA

Ing. Marjan Kržak,
predsjednik Udruge klubova Dubrava

Dana 19. studenoga 2001. godine, temeljem čl. 16 Statuta Udruge klubova Dubrava, održana je 5. godišnja skupština Udruženja klubova Dubrava u Ulici vile Velebita 10 u Zagrebu, uz superviziju i nazočnost prim. dr. Darka Breitenfelda.

Tab. 1. Članstvo Udruge klubova liječenih alkoholičara Dubrava.

Naziv kluba

Stručni djelatnik

Br. posjeta stručnog djelatnika

Br. članova

s obitelji

Samci

Novi članovi

Otišli članovi

Broj recidiva

Dubrava -Centar

Ružica Klarić

4

21

5

10

7

6

Obiteljski život

Prof. Radovan Tatalović

4

14

-

6

3

1

Ivan Mažuranić

Ružica Klarić

4

10

3

1

-

-

Studentski grad

Anica Koštro

2

17

7

14

10

4

Klaka I

Dr. Tadija Zorić

4

7

1

7

2

3

Klaka II

Dr. Tadija Zorić

4

7

2

4

4

3

Klaka III

Dr. Tadija Zorić

4

10

4

-

1

2

Trnava

Dr. Tadija Zorić

4

7

4

4

3

5

Sveukupno

 

 

93

26

46

30

24

Top

Na području Dubrave djeluje osam klubova liječenih alkoholičara: Dubrava-Centar, "Ivan Mažuranić", "Studentski Grad", Klaka I, II i III, "Trnava" i "Obiteljski život" -Retkovec.

Skupštini je nazočilo oko 80 članova iz klubova, stručni djelatnici - dr. Tadija Zorić iz Kluba Klaka I, II, III i "Trnava", Ružica Klarić, Klub Dubrava-Centar" i "Ivan Mažuranić", prof. Radovan Tatalović iz Kluba "Obiteljski život" - Retkovec.

Valja naglasiti nazočnost gostiju i predstavnika iz Kluba "Poštar" i njihova stručna djelatnika dipl.soc. radnika Marijana Kotarca te predsjednika Damira Vodopiveca, klubova "ZET" - Remiza i Podsused, gosta iz Splita, predstavnika Oglednog kluba Jankomir, predstavnika iz klubova "Špansko", "Susedgrad", te Kluba "Novo brestje".
Nazočnima se uvodnom riječi obratila dosadašnja predsjednica Udruge klubova Dubrava Mirjana Žižić iz Kluba "Studentski grad" i zahvalila na velikom odazivu te predložila sljedeći 

Top

Dnevni red

1. Pozdravna riječ
2. Izbor radnog predsjedništva
3. Izbor zapisničara
4. Izbor ovjerovitelja zapisnika
5. Izvješće o radu u proteklom razdoblju
6. Izvješće Nadzornog odbora Udruge klubova liječenih alkoholičara Dubrave
7. Razmatranje prijedloga za izmjenama Statuta Udruge klubova Dubrava
8. Prijedlog i biranje članova predsjedništva Udruge klubova Dubrava
9. Predlaganje i izbor predsjednika Udruge klubova Dubrave
10.Predlaganje i izbor predstavnika pojedinih klubova - članica Udruge i ostala pitanja iz rada Udruge
11. Razgovor s predstavnicima krovnih organizacija, Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara i Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba
12. Razno
13. Domjenak i druženje

U predloženom dnevnom redu, koji je jednoglasno prihvaćen, podnesen je izvještaj o radu Udruge klubova Dubrava. Koordinacija se održava jedanput mjesečno, i to prve srijede u mjesecu, kako bi se svi problemi u radu klubova mogli iznijeti na sastanku Zajednice klubova Zagreba.
Izvješće Nadzornog odbora Udruge klubova Dubrave podnio je dosadašnji dugogodišnji predsjednik Upravnog odbora dr. Tadija Zorić, koji prenosimo u cijelosti.

Top


Izvješće Nadzornog odbora za proteklo razdoblje

- Predsjednik sam nadzornog odbora Udruge klubova liječenih alkoholičara Dubrava od samog osnutka Udruge (travanj 1996.). Radi kvalitetnijih pozitivnih promjena u radu Udruge, želim spomenuti neke pojedinosti od samog početka. Bio sam gotovo na svakom sastanku koordinacije i to mi daje za pravo da progovorim o počecima rada, o sredini i, na koncu, o zadnjemu mandatu. Glavni problem od samoga početka, pa sve do prije nekoliko godina, bio je nedostatak stručnih kadrova u svim klubovima. Postojala su i različita mišljenja o samoj koncepciji Klinike za psihijatriju Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice", pa je katkad bilo i sukoba u raspravama jer sam se ja tada, kao i danas, slijepo držao koncepcije prof. dr. Hudolina i prof. dr. Langa i njihovih nasljednika i nasljednica, te Psihijatrijske bolnica Vrapče i Psihijatrijske bolnica Jankomir.

Puževom brzinom, ali u pozitivnu smjeru, stanje se poboljšavalo, a to je poboljšanje bilo proporcionalno popunjavanjem klubova stručnim djelatnicima. Najviše zasluga što Udruga danas radi bolje pripada Ružici Klarić, prof. Tataloviću i vrsnoj poznavateljici rada s alkoholičarima med. sestri Anici Koštro.

Nikada nisam sazivao poseban sastanak Nadzornog odbora jer sam smatrao da mi je mjesto na svakoj koordinaciji gdje se raspravljalo o stvarnim problemima u klubovima, gdje smo jedni drugima pomagali savjetima i dogovarali se o tome kako se koji problem može riješiti. U većini slučajeva bili smo složni da je svaki klub autonoman i da svoju problematiku, uz sugestije drugih klubova, može najbolje riješiti. Svi klubovi Udruge su članovi Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreb i Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara. Udruga od financijskih sredstava nema ni lipe i to je razlog zašto nisam sazivao posebne sjednice Nadzornog odbora na kojima bismo, po Statutu Udruge, trebali raspravljati o zakonitosti financijskog poslovanja, završio je svoje izlaganje dr. Zorić.

Nakon izvješća predsjednika Nadzornog odbora prišlo se razmatranju prijedloga o izmjeni Statuta Udruge klubova Dubrava. Konstatirano je da je, sukladno odredbama novoga Zakona o udrugama RH (Narodne novine, br. 88/01.), učinjena izmjena Statuta svih udruga klubova Dubrava.
Nakon toga prišlo se predlaganju te izboru novih članova Predsjedništva Udruge.

Skupština je iz sastava članova Predsjedništva jednoglasno za predsjednika izabrala Marjana Kržaka.

U nadzorni odbor izabrani su: Ružica Klarić, stručna djelatnica - predsjednica, Marija Veselić, Klub "Obiteljski život" - članica i Ivan Krčelić, Klub "Ivan Mažuranić" - član.
Skupština je nastavila rad raspravom o tematici vezanoj uz rad klubova, u kojoj su sudjelovali predstavnici klubova, stručni djelatnici i gosti. 

Između ostalog, prim. dr. Darko Breitenfeld se u svom izlaganju osvrnuo na diskusiju predstavnika udruga glede broja aktivnog članstva te na problem onih koji su samovoljno otišli iz klubova. Glede udruga koje imaju prevelik broj članova, naveo je da su te udruge dužne poraditi na tome da se razdvoje na manje cjeline, a sve u svrhu poboljšanja kvalitete rada terapijske zajednice.

Prof. Tatalović se u svojoj raspravi osvrnuo na rad u svome klubu s naglaskom na međusobno razumijevanje članova udruge glede njihove osobnosti jer je to preduvjet uspješnosti i kvalitete rada u zajednici.

Svoja iskustva su nam predočili i Marijan Kotarac, dipl. soc. radnik i stručni djelatnik u klubu "Poštar", te Damir Vodopivec, predsjednik toga kluba.
U raspravi su sudjelovali i ostali prisutni.

Jedinstven je stav gotovo svih klubova u tome kako pomoći članovima da pomoću grupne terapije što uspješnije apstiniraju, da promijene način ponašanja i da se što prije uspostave skladni odnosi u obitelji koji su bili narušeni alkoholizmom.
Organiziraju se prijateljski susreti, druženja u obiteljskim domovima s ciljem što uspješnijega liječenja alkoholičara. Odlazi se na godišnje skupštine drugih klubova te obvezne koordinacije Udruge Dubrava.

Uz to Klub "Obiteljski život" - Retkovec uključio se u dežurstvo pri dežurnom telefonu Hrvatskog saveza, kao pomoć osobama s teškoćama uzrokovanih pijenjem kako bi ih se uključilo u liječenje.

Sve udruge uključene su u praćenje aktualnih zbivanja na području alkoholizma putem pretplate na Alkohološki glasnik. Sumirajući rad godišnje skupštine i suradnog odbora klubova liječenih alkoholičara 

zaključeno je da klubovi dobro i kontinuirano rade osim jednog "težeg" kluba u Trnavi s manjim brojem članova.
Uspješnosti rada klubova uveliko su pridonijeli stručni i dostručni djelatnici svojim nesebičnim angažmanom i stručnom pomoći. Svi klubovi imaju dovoljan broj članova, dok se kvaliteta rada očituje u relativno malom broju recidiva (20%) na ukupan broj članova Udruge što se vidi iz tabličnog prikaza članstva (tablica 1).
Uz međusobnu dobru povezanost, svi klubovi dobro i profesionalno izvršavaju svoju obvezu prema Gradskom uredu za zdravstvo, rad i socijalnu skrb koji svojim financijskim sredstvima omogućuje uspješan, slobodan rad naših klubova.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! | Poveznice |
Copyright © 1997-2001
Webmaster&Design: Moravek


moravek.org