Up Back Next

MUKA PO LATINU ILI - NAPOKON "LATINICA"

Prim. dr. sc. Darko Breitenfeld

Već godinama se neuspješno probijamo prema medijima, koji nam nisu dovoljno dostupni, dapače, učinili smo niz eksperimentalnih pokušaja s nizom pisama naših liječenih alkoholičara i stručnjaka za mnoge novine - napose, one dnevne. Iskustvo pokazuje da naše dopise objavljuje jedino "Vjesnik". U ostalim tiskovinama jedva da nam daju prostor, napose polužuti tisak, tako da možemo zaključiti da nam ne objavljuju niti desetinu naših poslanih priloga, makar oni bili i najslužbenije upućeni. 

Iznimka su radio postaje s vrijednim i uglednim pojedincima, poput gospođe Dalije Green, gospodina Ante Bekića, gospođice Nevenke Rodić, te katkad i koje druge osobe. 

Jasno, da je najteže doći na televiziju. Tamo se mnogo više govori o alkoholu kao plemenitoj kapljici, a proizvođači ostvaruju i visoke prihode od brojnih reklama za svoje proizvode, za koje bi trebali, prema svjetskom trendu plaćati dvostruke iznose, kako bi se paralelno mogle prikazivati i protualkoholne promidžbene poruke. 

Već smo deset godina nastojali doprijeti do gospodina Latina, službeno ili posredno, ali je, od nama bliskih tema, do sada birao samo manje opasne i manje nepopularne teme, kao tabletomanija, droga - ilegalna i pušenje duhana. Izgleda da je došlo ili do manje izazovnosti tabu - teme, ili su se teme izgleda već iscrpile. 

Naime, početkom veljače saznali smo, što nas je uvelike iznenadilo, od gđice Kolmanić, suradnice gosp. Denisa Latina, da on želi za nekoliko tjedana snimiti Latinicu koja će biti posvećena alkoholizmu. Obratila mi se kao službenoj osobi, odgovornoj za ta pitanja (vjerojatno radi čestoga pojavljivanja u medijima) i ja sam joj dao najvažnije materijale o sprječavanju alkoholizma, liječenju i rehabilitaciji alkoholičara. 

Insistirao sam na tome da u emisiji sudjeluju poznata imena iz područja alkohologije: prim. dr. Ž. Marinić, prim. dr. S. Pintarić, mr. sc. dr. V. Golik-Gruber, ing. Lj. Topić, ing. A. Štimac, viša med. s. A. Cegledi, med. s. Z. Bratuša itd. Međutim, dio stručnjaka je odbio sudjelovati a, od dijela stručnjaka su, usprkos mome insistiranju, odustali sami.

Također sam usrdno molio da u emisiji sudjeluje predstavnik prometne policije gosp. Volarević, predstavnik pivske industrije- kao proizvođača, te predstavnici vlasti iz područja gospodarstva i financija- porezni stručnjaci.

Iz kaznenog prava se nije pojavio prof. Tatalović, nego njegov ravnatelj prof. Trupec. Umjesto, također preporučene, prim. dr. M. Kuzman, pojavio se direktor ŠNZ "dr. A. Štampar", sociolog. prof. dr. S. Orešković. Također se iz područja teologije umjesto poznatog prof. I. Zirduma, pojavio don I. Bolkovac, koji je godinu dana radio s alkoholičarima u Njemačkoj. Pozvan je bio i pojavio se, nakon priprema u predvorju za snimanje TV studija gosp. Dretar - Drele. 

Također je sudjelovala kolumnistica "Zaposlene žene" gđa. S. Mandić, redateljica socioloških TV emisija gđa. Božinovska, koje je kao iskusni alkoholog iz toga područja, nikad nisam upoznao. 

U emisiji je sudjelovala i vrlo mjerodavna osoba, predstojnik Klinike za psihijatriju KB "Sestre Milosrdnice" prof. dr. sc. Vlatko Thaller. Svi ti glavni uzvanici govorili su ili stručno, ili snalazeći se bez dovoljno iskustva u tom području, što je uvelike umanjilo vrijednost ove emisije. Kao jedan od uzvanika, nastojao sam upotpunjavati dodatnim primjedbama upitne iskaze nekih sudionika, što je možda i zbog viška snimljenog materijala bilo, kao i kod nekih drugih, samo djelomično prikazano dva tjedna kasnije ( 22. veljače - 9. ožujaka ove godine). 

Također su bile rezane intrigantne primjedbe ostalih sudionika, a to su bili uglavnom liječeni alkoholičari, odnosno danas apstinenti. Navodim barem neke: M. Dianek, I. Mojaš, L. Paszko, Z. Majkić, T. Putrić i drugi liječeni alkoholičari, koji su uglavnom vrlo zorno i potresno prikazali svoju i obiteljsku dosadašnju sudbinu, s naglaskom na ponovno uspostavljenu životnu ravnotežu.

Djelomično su to bili i do tada snimljeni prilozi ili uživo na snimanju prikazani sudionici. Za organizatore je najuvjerljivija u svojoj potresnoj ispovijesti bila Zdenka Majkić, blagajnica Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba, te su je naknadno posebno snimili za čestu najavu te Latinice. 

Osim nekih predugačkih priloga, poglavito onih iz kaznenog zavoda, nemjerodavnih glavnih uzvanika i tipičnog načina vođenja Denisa Latina, prikazana je emisija koju su mnogi gledali i većina ih ju je dobro prihvatila. Međutim, mi koji smo najupućeniji u tu problematiku, ostali smo nekako osrednje zadovoljni nedovoljnim isticanjem glavnih alkoholnih problema, iako su na njih bili zorno upućeni. 

Najviše nas je razveselila činjenica da je gotovo 90 % glasača zatražilo povećanje poreza na alkohol i druge razumne mjere, kao edukaciju itd. Svakako da ćemo i takvu snimku često prikazivati zainteresiranima.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org