Up  Next

UVODNIK | 74 
RIJEČ UREDNICE

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber

Poštovani čitatelji!

U ime Uređivačkog odbora Alkohološkog glasnika čestitam Vam Dan klubova liječenih alkoholičara, 1. travnja.
Prigodno je uređen i ovaj broj Glasnika, s posebnim osvrtom na osnivanje novih klubova.

Dva su osnovna modela: ili se osniva novi klub, ili klub nastaje dijeljenjem, odnosno odvajanjem od postojećeg kluba. Dok se u manjim mjestima uglavnom osnivaju novi klubovi, u većim gradovima, gdje već djeluju klubovi, češći je drugi model, dijeljenje, odnosno odvajanje od postojećeg kluba. 

Tajnik našeg Saveza, gosp. Ivan Mojaš, priredio je detaljan prikaz postupka za osnivanje novog kluba liječenih alkoholičara, koji će vjerojatno mnogima koristiti kao podsjetnik u praksi. 

Ove se godine planira, kao što ste mogli pročitati u zapisniku s 3. sjednice Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, osnivanje najmanje 20-ak klubova u Hrvatskoj. Promislite o situaciji Vašega područja. Možda je i Vaš klub prevelik, pa biste ga mogli podijeliti, a možda biste mogli pomoći u osnivanju obližnjeg kluba. 

Srdačno Vas pozdravlja 

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org