Up Back Next

IZ HRVATSKOG SAVEZA
ZAPISNIK 3. SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HSKLA

Zapisničar: Zdenka Majkić

Treća sjednica Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je 13. veljače 2001. s početkom u 13.30 sati u prostorijama Klinike za psihijatriju, Vinogradska cesta 29. Sjednici je nazočilo 13 članova: Tomo Volf (Split), Nenad Ilić (Rijeka), Žagi Zvonimir (Bjelovar), Salvador Vlado (Kutina, Petrokemija), dr. Marija Turk-Kuči (Slatina), Zdravko Vidaković (Vinkovci), prof. Maja Tončević, mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Zdenka Majkić, Ana Cegledi, Zlatko Topalović, Mladen Dijanek, Lidija Paszko. Opravdano odsutni: prim. dr. Željko Marinić, Ivan Mojaš. Neopravdano odsutni: dr. Ivan Dolenec, Ivica Matijašević, Milica Pakasin, Rudolf Vodolšak. Sjednici UO bio je nazočan i prim. dr. sc. Darko Breitenfeld, član nadzornog odbora. Dnevni red jednoglasno je usvojen.

Ad. 1-2.

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber ukratko je upoznala nazočne o konzultaciji s prof. dr. Vlatkom Thallerom, koji je trenutno na godišnjem odmoru, u vezi s održavanjem sastanka stručnog odbora, koji bi se održao krajem mjeseca, na kojem bi se utemeljila radna tijela i razradile smjernice za daljnji rad. 

Čuli smo tako da je Božidar Špikić iz Kutine, u ime likovnog odbora, poslao najbolji program, no s obzirom na financijska sredstva isti u ovoj godini vjerojatno neće moći biti realiziran. Josip Poljak iz Zagreba radi na koordinaciji sportskih aktivnosti, a Zvonimir Žagi iz Bjelovara angažira se oko sportskih igara, koje će se održati u petom ili šestom mjesecu u Bjelovaru, a obavijesti o održavanju i cijenama bit će poslane puno ranije.
U ime Odbora za izdavačku djelatnost mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber izvijestila je o planovima za izdavanje posebnog izdanja Alkohološkog glasnika, sa svim tiskanim stručnim radovima. Knjiga bi imala oko 200 stranica i služila bi kao priručnik za rad u programima liječenja i u klubovima. 

Otvoren je žiro račun Hrvatskog saveza koji će se moći koristiti za tjedan dana, pa je upozoreno da klubovi pokušaju podmiriti članarinu od 100 kuna, kako za prošlu, tako, po mogućnosti odmah i za ovu godinu. 
Gđa Paszko nas je izvijestila kako su se ljudi vrlo rado odazvali dežurstvima kriznog telefona. On za sada nema onu funkciju koju bi trebao imati, ali i to će krenuti kroz neko vrijeme. Također je bilo govora o prekinutoj edukaciji, ali to je trenutačno, dok se ne odluči kako će biti organizirana na sastanku stručnog odbora krajem mjeseca. Istaknuto je da ima puno zainteresiranih za edukaciju. 

Zaključeno je da bi svaki drugi utorak u mjesecu trebalo poslati na adresu Saveza obavijest o radu pojedinih odbora, kako bismo sve obavijesti skupili do redakcijskog odbora (trećeg utorka u mjesecu), te ih po potrebi objavili u Alkohološkom glasniku.

Ad. 3.

Dugo se razgovaralo o tome kako povećati broj klubova. Smatramo da bi se tijekom godine trebalo osnovati najmanje 20-ak klubova, i to polovina u Zagrebačkoj županiji, a polovina diljem Hrvatske. Na području Zagreba postoji relativno gusta mreža klubova, pa bi ponajprije trebalo raditi na poboljšanju kvalitete rada u klubovima. 
Zaključeno je da se treba pridržavati programa Zagrebačke alkohološke škole, a da bi Savez trebao biti upoznat s osnivanjem kluba i u tome bi trebao pružiti podršku. Vrlo je važno da klub ima stručnog djelatnika ili barem dostručnog djelatnika. Razmišljalo se i o dodjelama certifikata za takav rad. Preporučujemo držati se programa rada i statuta koji su ogledno izrađeni i mogu se u svrhu otvaranja novih klubova dobiti od tajnika Saveza. Mogu se također dobiti upute kako i što činiti, te kako doći do prostora za rad kluba. Jednoglasno je donesena odluka o dodjeli novčane potpore novootvorenom klubovima u visini 500 kuna. Pod tim se ne razumijeva potpora grupama nastalim dijeljenjem kluba, a koje nastavljaju raditi na istoj lokaciji. 

Bilo je mišljenja kako bi bilo dobro u ime Saveza napisati i jedno pismo mjesnim upravama, kako bi klubovi i tu našli svoje mjesto. Saznajemo da se otvara novi klub u Petrinji, koji će voditi prof. Mirjana Lochert. Otvoren je i Klub u Kninu, koji vodi dr. Pajić. Klub radi četvrtkom od 20.00 sati u Domu zdravlja. Registrirana je dosadašnja terapijska grupa u Klub "Tkalča", te Klub "Vrapče-centar".

Govorilo se i o nesporazumima oko otvaranja Kluba "Trešnja", čiji je predsjednik bio u recidivu. Iznesena su mišljenja da se ne bi trebali osnivati klubovi pod nekim drugim nazivom, npr. kao udruge apstinenata i sl., jer klub liječenih alkoholičara je tradicionalan naziv. Postavljeno je pitanje sadašnjeg rada Kluba u Kostajnici. Svi su se složili da dostručni djelatnici - dugogodišnji educirani apstinenti u Zagrebu, mogu dobro voditi klubove, ali kada je novi klub u pitanju, on treba imati stručnog terapeuta. 

Gosp. Volf je istakao da treba utjecati na općine i vladu. Oni bi željeli otvoriti klub u Sinju, ali još nemaju stručnog djelatnika. Kaže da kod njih nema sluha za takve stvari. Imaju u planu otvaranje kluba i i u Braču. 

Gosp. Ilić nas je informirao da će njihovo područje raditi na otvaranju kluba na Krku, pa zato i želi znati propozicije o otvaranju novog kluba.

Gosp. Žagi je rekao da se pokušava na Bjelovarskom području otvoriti još jedan klub, za sam Bjelovar, ali trudit će se da to bude i u okolici.

Ad. 4.

Odluka o nabavci laserskog pisača jednoglasno je prihvaćena.

Ad. 5.

Odluka o kupnji radnog stola preinačena je, pa će se kupiti materijal za obnovu staroga. Našao se dobrovoljac koji će to učiniti. 

Ad.6.

Jednoglasno je prihvaćena odluka o financiranju tajnika Saveza gosp. Mojaša, u iznosu od 500 kuna netto mjesečno, koji bi u sklopu tajničkog posla preuzeo pisanje priznanja za apstinenciju.
Sjednica je završena u 15.20 sati.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org