Up Back Next

STRUČNE DJELATNOSTI

ZAPISNIK S DRUGE SJEDNICE UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG SAVEZA KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA

Ivan Mojaš

Druga sjednica Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara održana je 8. prosinca 2000. god., s početkom u 15,10 sati, u prostorijama Klinike za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu.

Sjednici je bilo nazočno 10 članova: Ana Cegledi, dr. Ivan Dolenec , mr.sc.dr. Vesna Golik-Gruber, Zdenka Majkić, prim.dr. Željko Marinić, Ivan Mojaš, Lidija Paszko, Maja Tončević, Zlatko Topalović, dr. Marija Turk-Kuči. Sjednici su bili nazočni prim. dr. Darko Breitenfeld i prim. dr. Svjetlana Pintarić, članovi Nadzornog odbora. Opravdano odsutni: Mladen Dianek, Ivo Matijašević, Milica Pakasin, Nenad Ilić, Božidar Špikić, Zdravko Vidaković i Tomo Volf. 

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber ukratko je upoznala nazočne o sastanku liječnika alkohologa i stručnih djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara koji je održan na temu: Mjesto i uloga stručnih djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara, te izboru stručnog odbora, kojem je prethodila živa rasprava. Upravni odbor je potvrdio izbor stručnog odbora.

Druga točka dnevnoga reda bila je razmatranje i usvajanje Programa, plana rada i financijskog plana za 2001. god., što je bilo nužno s obzirom da je u postupku registracija Hrvatskog saveza, a i rok je za prijavu na natječaj za financiranje nevladinih udruga otvoren do 30.12.2000.

Predviđeni prihod za osnovno funkcioniranje Saveza je 288.900,00 kn, od čega bi se u natječaju od Vladinog ureda za naš program zatražilo 110.000,00 kn. 

Planira se prihod od prodaje Alkohološkog glasnika 93.700,00 kn, s time da izdavač Glasnika više ne bude Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreba, već Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara i da se broj stranica poveća za četiri, kao i da se broj vanjskih pretplatnika bitno poveća. Od donacija se planira 63.000,00 kn, a od izdavanja priznanja i diploma 5.000 kuna.

Rashodi su predviđeni u 18 točaka u tablici.

Prijedlog ovakvog financijskog plana prihvaćen je jednoglasno.
Sjednica je završila u 16,45 sati.

Zapisničar:
Ivan Mojaš

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org