RASHODI

 

1. Troškovi tiskanja Alkohološkog glasnika

32.500,00 kn

2.  Naknada za uređivanje Alkohološkog glasnika

46.200,00 kn

3. Troškovi distribucije glasnika

5.000,00 kn

4. Pripomoć za edukaciju članova iz KLA

10.000,00 kn

5. Pripomoć za edukaciju stručnih i dostručnih djelatnika

15.000,00 kn

6. Troškovi organizacije osnivanja novih KLA

20.000,00 kn

7. Naknada za supervizijski rad

20.000,00 kn

8. Poštarina i naknada ZAP-u

6.300,00 kn

9. Naknada blagajniku

10.400,00 kn

10. Naknada za telef. troškove, održavanja prostorija Saveza, te sastanaka

6.800,00 kn

11. Troškovi suorganizacije u određenim preventivnim aktivnostima važnim za Savez

10.000,00 kn

12. Troškovi odlazaka na skupštine, sastanke i dr.

 50.000,00 kn

13. Organizacija kongresa, simpozija i dr.

25.000,00 kn

14. Uredski materijal

6.000,00 kn

15. Troškovi godišnje skupštine

5.700,00 kn

16. Tiskanje karte Saveza i propagandni materijali

8.000,00 kn

17. Troškovi sudjelovanja u raznim terapijskim aktivnostima koje organiziraju klubovi  i Zajednica

10.000,00 kn

18. Troškovi tiskanja diploma i priznanja

5.000,00 kn

Ukupno rashoda

288.900,00 kn