Up Back Next

STRUČNE DJELATNOSTI

ODRŽAN SASTANAK ALKOHOLOGA I STRUČNIH DJELATNIKA 
KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA HRVATSKE

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber
predsjednica Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara

Sastanak je održan 8. prosinca 2000. godine u Klinici za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice" u Zagrebu. U prepunoj, na žalost, i pretoploj dvorani Dnevne bolnice za alkoholizam, okupilo se stotinjak stručnjaka različitih profila iz svih dijelova Hrvatske, a nazočili su i zainteresirani kolege iz Slovenije i Bosne i Hercegovine. 

Uvodno predavanje o najnovijim trendovima u alkohologiji održao je prof. dr. Vlatko Thaller, predstojnik Klinike za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice". Prof. Thaller se osvrnuo i na prijeratni broj klubova liječenih alkoholičara, uz napomenu da bi se sadašnji broj klubova u Hrvatskoj trebao udvostručiti, kako bi se dobila zadovoljavajuća pokrivenost klubovima - jedan klub na 15.000 stanovnika.

Potom je otvorena rasprava o temi Mjesto i uloga stručnih djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara. 
Izneseno je niz mišljenja i iskustava, a često se skretalo na druge teme, kao što su dijagnostika alkoholizma, prevencija u školama, problemi u rješavanju problema alkoholizma u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i sl.

Bilo je i pripremljenih, ciljanih rasprava, na primjer, Ane Štimac, dipl. ing. soc. rada i stručne djelatnice Kluba "Špansko" iz Zagreba, koja je iznijela iskustva iz rada s mladim socijalnim radnicama i njihovog pripremanja za rad u klubovima liječenih alkoholičara. Dr. Biserka Goričanec, stručna djelatnica Kluba "Povratak" iz Murskog Središća, govorila je o obiteljskom liječniku u ulozi stručnog djelatnika u klubu i predložila da se što više obiteljskih liječnika uključi u rad klubova liječenih alkoholičara. 

Dr. Numan Huseidžinović, neuropsihijatar, stručni djelatnik Kluba "Krapina" iz Krapine, iznio je mišljenje o tome kako bi stručni djelatnici u klubovima trebali biti liječnici, a najbolje bi bilo da su to psihijatri. 
Dr. Korona Nenadić-Šviglin, stručna djelatnica Kluba "Kustošija Centar" iz Zagreba, iznijela je svoja razmišljanja o fleksibilnijem radu stručnih djelatnika, uz uvažavanje Hudolinova koncepta rada u klubovima.

U 15,00 sati završen je prvi dio sastanka.

Vremena je, na žalost, bilo premalo, te se svi nisu uspjeli uključiti u raspravu. Predloženo je da svi zainteresirani predaju svoje priloge ili ih naknadno, poštom, dostave prim. dr. Svjetlani Pintarić, predsjednici komisije za zaključke, na adresu Klinike za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice", kako bi se naknadno zaokružila tema sastanka i izradili valjani zaključci, te objavili u sljedećem broju Alkohološkog glasnika, što su neki odmah i učinili. 

Nakon kraćeg odmora, uz kavu i sokove, prešlo se na drugi dio sastanka.

Prvo je tajnik pročitao zapisnik s 1. sastanka Upravnog odbora Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, održanog 27. listopada 2000. godine, slijedom kojega se prešlo na sljedeću točku dnevnog reda, izbor stručnog odbora Saveza.

Uslijedila je živa rasprava i predložen je u stručni odbor velik broj uglednih stručnjaka iz svih dijelova Hrvatske, što je potvrdilo velik interes za uključivanje u rad ovog odbora, kao i ostalih odbora Hrvatskog saveza.


Izabran je sljedeći upravni odbor: 

 1. dr. Miroslav Bojić, Psihijatrijska bolnica Vrapče 

 2. Milan Čapalija, prof., Zavod za javno zdravstvo Križevci 

 3. dr. Stjepo Botteri, Split 

 4. dr. Danijela Bundalo, Psihijatrijska bolnica "Dr.Ivan Barbot", Popovača 

 5. dr. Marija Čatipović, Dom zdravlja Bjelovar

 6. dr. Ivan Dolenec, privatna ordinacija opće medicine Donja Dubrava, Međimurje

 7. mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber, Klinika za psihijatriju KB"Sestre milosrdnice", Zagreb

 8. dr. Numan Huseidžinović, Dom zdravlja Krapina

 9. prim. dr. Željko Marinić, Psihijatrijska bolnica Jankomir

 10. dr. Srđan Marušić, Klinika za psihijatriju KB"Sestre milosrdnice", Zagreb

 11. dr. Vlatka Novak, Šibenik

 12. dr. Ivan Jovanović, "Zdravi grad", Poreč

 13. Nada Jurkić, vms., ambulanta "ZET"-a, Zagreb

 14. dr. Jelka Komljenović, Delnice

 15. Ana Štimac, dipl.soc.radnik, Ured za prognanike, Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, Zagreb

 16. Radovan Tatalović, prof., Kazneni zavod Turopolje

 17. prof. dr. Vlatko Thaller, Klinika za psihijatriju KB"Sestre milosrdnice", Zagreb, (za predsjednika) 

 18. dr. Alojzija Trogrlić, Psihijatrijska služba Vinkovci

 19. dr. Anto Orešković, Dnevna bolnica za alkoholizam Karlovac

 20. dr. Marija Turk-Kuči, Centar za ovisnosti Slatina

Uz to će se u rad stručnog odbora uključiti i članovi Nadzornog odbora Hrvatskog saveza: prim. dr. Darko Breitenfeld, Klinika za psihijatriju KB" Sestre milosrdnice", Zagreb, Josip Eskerčić, Klub liječenih alkoholičara "Đakovo", prim. dr. Milan Gudelj, Centar za ovisnosti Rijeka, prim. dr. Svjetlana Pintarić, Klinika za psihijatriju KB"Sestre milosrdnice".

Pod točkom razno:

Predstavnici iz Bjelovara i Krapine upozorili su na propust što njihovi predstavnici nisu uključeni u Upravni odbor prigodom osnivanja Saveza, te su inzistirali da se to ispravi. Nakon burnih rasprava prijedlog je prihvaćen i dogovoreno je da to budu Rudolf Vodolšak za Bjelovar i Zvonimir Žagi za Krapinu. 

Predsjednica Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara zamolila je nazočne da pomognu u reguliranju članarine klubova i ustanova za ovu i sljedeću godinu, čim se otvori žiro račun, kako bi se prikupila prva sredstva za rad Saveza, te podsjetila nazočne da je odlukom Upravnog odbora godišnja članarina za klubove liječenih alkoholičara i udruge klubova 100 kuna, a za ustanove koje se bave liječenjem alkoholičara 500 kuna.

Osvrnula se i na Alkohološki glasnik, za koji se planira, čim se ostvare potrebni preduvjeti, da izdavač više ne bude Zajednica klubova liječenih alkoholičara Zagreba, već Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, te da se, sukladno tome, poveća broj stranica i poboljša kvaliteta Glasnika. Apelirala je da se klubovi pretplate na veći broj primjeraka, kako bi omogućili da Glasnik postane pristupačan svakom svom članu, odnosno obitelji, budući da je to jedan od oblika kontinuirane informacije i edukacije. Uz to bismo pružili i potporu izdavanju Glasnika. Većina zagrebačkih klubova uzima Alkohološki glasnik za 80% članova kluba. Ukoliko klubovi nemaju dostatna sredstva, valja potaknuti članove na individualnu pretplatu.

Podržan je prijedlog prim. dr. Darka Breitenfelda, da članovi Upravnog odbora budu vanjski suradnici Alkohološkog glasnika sve dok za svoje područje ne predlože neku drugu zainteresiranu i dopisništvu vičnu osobu. 

Upućen je poziv za idejno rješenje logotipa Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara, te prve stranice Alkohološkog glasnika.

Dogovoreno je da sljedeći sastanak bude sastanak Stručnog odbora, na kome će se osnovati radna tijela odbora i pristupiti izradi plana i programa rada, npr. programa edukacije.

Zahvaljujući velikoj podršci i razumijevanju prof. dr. Vlatka Thallera, predstojnika Klinike za psihijatriju KB "Sestre milosrdnice", Hrvatski savez je dobio na korištenje prostoriju na II. katu Klinike, čime je otvorena mogućnost organiziranja novih oblika rada. 

Organizirano je dežurstvo starijih apstinenata (najmanje godinu dana apstinencije), te omogućen osobni i telefonski kontakt za razmjenu iskustava, informacije o radu klubova u Hrvatskoj, načinu traženja stručne pomoći, preusmjeravanja poziva po potrebi na stručne osobe i niz drugih pitanja. Ovakav vid uzajamne pomoći i kontakt telefonske linije prvi puta je u nas organiziran. 

Kontakt telefon je 01/ 37 87 754. Dežurstvo je zasad organizirano utorkom i četvrtkom od 9-12 sati, a s vremenom se nadamo da će to biti i svakoga radnoga dana. 

Svi zainteresirani stariji apstinenti, koji se žele uključiti u dežurstvo, trebaju se javiti gđi Lidiji Paszko, dopredsjednici Saveza, koja organizira dežurstva, na tel. 01/ 3666-926. 

Na kraju je gosp. Ivan Mojaš, tajnik Saveza, zamolio da se u Savez uključe klubovi koji to još nisu učinili, te da njemu prijave sve promjene adresa i vremena održavanja sastanaka, na telefon 01/ 3862-522, kućni 102 ili 104, te kod kuće 01/ 3791-946., uz napomenu da su ispravne i potpune adrese nužne i za rad dežurnih apstinenata na kontakt telefonu.

Top

Poštovani čitatelji!
Podsjećam Vas da smo o temi Djelatnici u klubovima liječenih alkoholičara pisali 1998. godine, u Alkohološkom glasniku br. 2 (36).Raspravu Ane Štimac, dipl. ing. soc. rada objavit ćemo u sljedećem broju Alkohološkog glasnika.

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org