Up  Next

UVODNIK | 71

 

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber

POŠTOVANI ČITATELJI!

Sedma je godina tiskanja i izlaženja Alkohološkog glasnika. Počeli smo sa šest stranica, a sada se tiska na 20 stranica. Osnivanjem Hrvatskog saveza klubova liječenih alkoholičara nužno se nameće potreba proširenja Glasnika za još četiri stranice. Nastojat ćemo da to bude uz istu cijenu, no to je jedino moguće ako se povisi broj pretplatnika odnosno poveća naklada. 

Alkohološki glasnik je stručno-informativni vodič kroz problematiku pijenja, alkoholizma, liječenja i rehabilitacije alkoholičara i poglavito klubova liječenih alkoholičara, čije i jest jedino i specifično glasilo u Hrvatskoj. Vrijedno je i edukativno pomagalo. 

Naša su stalna nastojanja u njegovom poboljšanju, što ste mogli uočiti. Da bi se to ostvarilo, potrebna nam je i dalje vaša suradnja, budući da nemamo profesionalnih dopisnika ni novinara. Što je više vaših priloga,, to je Glasnik bogatiji. 

Ovaj broj Glasnika posvetili smo temi Mjesto i uloga stručnih djelatnika u klubovima liječenih alkoholičara, o kojoj se raspravljalo na nedavno održanom sastanku alkohologa i stručnih djelatnika. Budući da rasprava nije u potpunosti rasvijetlila temu, pružena je mogućnost i naknadnih priloga, te ćemo neke tiskati u ovom broju. Objavljujemo i prijedlog zaključaka koje nam je dostavila prim. dr. Svjetlana Pintarić, predsjednica Komisije za zaključke. 

I na kraju, nekoliko riječi o samom sastanku.

Vjerujem da je sastanak postigao svoj cilj. Okupio je velik broj stručnjaka iz cijele Hrvatske u težnji za zajedništvom. Osjetili smo da nas je mnogo, da smo angažirani i zainteresirani za rješavanje problema vezanih uz pijenje i alkoholizam. Bez obzira na svu različitost (moglo se uočiti da smo razjedinjeni, djelujemo na svojim područjima, u svojim klubovima, zaokupljeni smo svojim problemima), potvrdili smo svoju predanost radu i pripadnost Zagrebačkoj alkohološkoj školi, što je od goleme važnosti za daljnji razvoj klubova liječenih alkoholičara, za Hrvatski savez klubova liječenih alkoholičara, i za alkohologiju. 

Budući da se još dovoljno međusobno ne poznajemo, nismo bili spremni otvoreno razgovarati o sebi, jer tema smo bili mi i naša uloga u klubovima, barem velike većine nas nazočnih stručnih djelatnika. Možda je nazočnost najuglednijih stručnjaka s područja alkohologije, od kojih neki i ne rade u klubovima, djelovala sputavajuće, ili su postojala očekivanja da se upravo od njih nešto više sazna. 
Vjerojatno je prvi sastanak trebao biti bez određene teme, tek za međusobno upoznavanje i razmjenu iskustava. Velika grupa sama po sebi nije prikladna za takav tip rada. Prikladnija su predavanja, a tematske rasprave su za manje skupine, najbolje workshop, tj. radionice. Moramo učiti sami nalaziti odgovore u zajedništvu s drugima. U tom ćemo smjeru ubuduće planirati rad, a najbolje bi bilo da se takvi sastanci organiziraju uz superviziju u udrugama klubova pojedinih županija. 

Dragi čitatelji, pišite nam i vi o svojim dojmovima sa sastanaka i iznesite svoje prijedloge o načinima na koje bismo što prije uspostavili međusobnu suradnju. Predložite i teme o kojima bi valjalo raspraviti. Svaka inicijativa je dobro došla.

Srdačno vas pozdravlja

Mr.sc.dr.Vesna Golik-Gruber

Top
| Naslovnica | Sadržaj | Bolesti ovisnosti | Stop Pušenju! |
Copyright 1997-2001
Webmaster&Design:


moravek.org