Up Back Next

IZVJEŠĆE O RADU UDRUGE ZAJEDNICE KLUBOVA LIJEČENIH ALKOHOLIČARA ZAGREB ZA RUJAN - LISTOPAD 2000.GOD.

Ivan Mojaš
tajnik ZKLA Zagreb
 
 

Sastanak Zajednice klubova liječenih alkoholičara Zagreba održan je 10.10.2000.godine u Klinici za psihijatriju, alkoholizam i druge ovisnosti Kliničke bolnice "Sestre milosrdnice". Sastanku nazočilo 50 delegata iz klubova liječenih alkoholičara Zagreba. Sastanku je predsjedao prim. dr. Darko Breitenfeld.
Dopredsjednica Zajednice gđa Lidija Paszko izvijestila je o tijeku priprema za Sastanak klubova liječenih alkoholičara Hrvatske i Osnivačku skupštinu Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, koji će se održeti 14. listopada 2000. godine.

Na upite pojedinih članova Zajednice o osnivanju Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske, tj. da se pojasni Statut i funkcioniranje Saveza, pojašnjenja dao je tajnik Zajednice, gospodin Ivan Mojaš.

Statutom se regulira članstvo, načela rada, tijela Saveza i njihov način rada. Uz to, izrađen je i Poslovnik o radu Upravnog odbora koji pobliže regulira funkcioniranje Upravnog odbora. Upravni odbor će biti sastavljen od delegata iz cijele Hrvatske. Poslovnikom se određuje način rada Upravnog odbora od sazivanja sjednica, zapisnika, do načina glasovanja i u odsutnosti člana Upravnog odbora. 

O mogućnostima financiranja Saveza, pojasnio je gosp. Mojaš, postoji više mogućnosti, no prvi zadatak Upravnog odbora bit će izrada temeljitog Plana i programa rada s financijskim planom kao temeljnim dokumentima.

Mr. sc. dr. Vesna Golik-Gruber govorila je kako će sljedeći broj Alkohološkog glasnika biti posvećen Sastanku klubova liječenih alkoholičara Hrvatske i Osnivačkoj skupštini Saveza klubova liječenih alkoholičara Hrvatske.

Kao i obično, slijedila su izvješća o radu klubova po koordinacijama. Na području koordinacije Zapad osniva se novi klub Vrapče centar 1, koji je i počeo radom.

Upozoreni su predstavnici klubova na obvezno izvješća dostave Gradskom uredu za rad, zdravstvo i socijalnu skrb do 10.10.2000. Sljedeći sastanak održat će se u Kliničkoj bolnici "Sestre milosrdnice", u Klinici za psihijatriju, alkoholizami druge ovisnosti 14.11.2000. godine s početkom u 17,00 sati.

 
Top
Copyright 2000
 Webmaster&Design:


moravek.org